Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 6 Chuyên ngành TKTT và CNM

27 Tháng Tư 2021

ThS. Hoàng Thị Oang - Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa TKTT và CM Sinh viên: Phạm Minh Phương - K14, Khoa TKTT và CNM Dẫn chương trình: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm