Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 8 Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc

11 Tháng Năm 2021

PGS.TS. Lê Vinh Hưng - Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc Sinh viên: Đinh Thị Vân Anh - K12C, khoa Sư phạm Âm nhạc ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm