Video clip

Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay sinh viên (Mở rộng), lần thứ 5 - Dòng Dân gian 2018

17 Tháng Năm 2018

Nguồn: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Tác giả: Phòng Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm