Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch về việc tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

07 Tháng Chín 2022

Kế hoạch về việc tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 1931/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 07/09/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
 
 
 
 Nội dung đính kèm:
  1. KH TĐG CLGD trường ĐHSPNTTW.pdf