Thông báo

Thứ Năm02/07/20

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

Thứ Hai29/06/20

THƯ MỜI V/v Viết bài đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Thứ Hai29/06/20

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc gia " Vấn đề Bảo tồn và phát huy di sản văn hoác các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay"

Thứ Ba16/06/20

THÔNG BÁO Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các CSĐT VHNT toàn quốc

Thứ Hai15/06/20

ĐỀ ÁN TUYẾN SINH NĂM 2020

Thứ Sáu12/06/20

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "GIÁO DỤC VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"

Thứ Ba09/06/20

CUỘC THỊ SÁNG TÁC TRANH HỘI HỌA VỀ CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, GƯƠNG "NGƯỜI TỐT ,VIỆC TỐT" TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ Tư27/05/20

THÔNG BÁO Đăng tải nội dung luận án của NCS Thái Đình Dũng

Thứ Ba26/05/20

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

Thứ Ba26/05/20

THÔNG BÁO Kết quả đợt 1 cuộc thi "Thiết kế logo, poster chào mừng 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW"

...
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm