Tin tức

Thiếu 5.400 giáo viên âm nhạc, mỹ thuật bậc trung học phổ thông
16 Tháng Giêng 2019

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu mỗi trường trung học phổ thông dự kiến bố trí một giáo viên âm nhạc và một giáo viên mỹ thuật thì cần đào tạo khoảng 5.400 giáo viên các môn này.

...