Pháp chế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

06 Tháng Sáu 2023
Số/ký hiệu: 99/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
 
 
 
 Nội dung đính kèm:
  1. NGHỊ ĐỊNH 99. 2019signed.pdf