Đảm bảo chất lượng

Thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

11 Tháng Bảy 2017

                                                                                                                                    BBT

 

 Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT ngày 27/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017, ngày 28/6/2017, tổ thẩm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội CTĐHCĐVN) đã tiến hành thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Chương trình làm việc được diễn ra theo đúng yêu cầu và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tổ thẩm định thuộc Trung tâm Kiểm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN làm việc với Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị tại phòng họp của Nhà trường

 

Tham gia buổi thẩm định, về phía tổ thẩm định thuộc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm – Trưởng đoàn, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký, bà Phạm Thị Quyên – Thành viên; về phía Nhà trường có TS. Đào Đăng Phượng – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Đình Tuấn – phó Hiệu trưởng và lãnh đạo một số đơn vị, phòng ban có liên quan.

Đại diện cho Nhà trường, TS. Đào Đăng Phượng phát biểu chào mừng đoàn công tác đã tới làm việc tại Trường; đồng thời khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW sẽ tích cực phối hợp với Trung tâm để hoạt động thẩm định đạt kết quả cao nhất.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN – Trưởng đoàn báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường

 

Thay mặt tổ thẩm định, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga công bố các quyết định về thành lập đoàn đánh giá và phân công các thành viên thuộc tổ Thẩm định, cũng như kế hoạch làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Tổ thẩm định đã tiến hành công tác thẩm định các minh chứng và trực tiếp khảo sát thực tế cơ sở vật chất của Nhà trường như: phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng Hòa nhạc, thư viện, xưởng in, xưởng may,…

Sau quá trình khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN – Trưởng đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Tổ thẩm định đã đánh giá cao về sự phối hợp chủ động và hiệu quả của Nhà trường như: chuẩn bị nội dung báo cáo, cung cấp minh chứng và chuẩn bị các nội dung được yêu cầu thẩm định trực tiếp. Điều kiện Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường đều đúng với nội dung đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các cam kết công khai của Nhà trường với xã hội.

Kết thúc chương trình làm việc, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga đã cùng TS. Đào Đăng Phượng ký biên bản kết quả thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường, hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.