Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Vũ Bá Tiền, Nguyễn Thị Bé Nhung (K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

09 Tháng Tám 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 07/8/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Quang Minh - Phản biện 1, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 2, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Quản lý hoạt động Karaoke ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

            Học viên: Vũ Bá Tiền

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Tú

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng

nhận xét về luận văn của học viên Vũ Bá Tiền

Tóm tắt nội dung: Huyện Cẩm Giàng là cửa ngõ tỉnh Hải Dương, nằm trên trục đường Quốc lộ 5, cách Hà Nội 38km. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế của huyện cũng như lĩnh vực văn hóa và các ngành dịch vụ. Với tư cách là một loại hình sinh hoạt văn hóa karaoke đã giúp cho đời sống tinh thần của con  người thêm phong phú. Đồng thời đây cũng là loại hình kinh doanh đem lại lợi nhuận cao. Công tác quản lý karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn có những hạn chế. Một bộ phận các chủ kinh doanh đã lợi dụng những kẽ hở của pháp luật khiến cho tình hình diễn biến phức tạp. Với đề tài “Quản lý hoạt động Karaoke ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương” tác giả đã nghiên cứu làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động karaoke ở huyện Cẩm Giàng giai đoạn hiện nay để tìm ra các biện pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Xếp loại: Xuất sắc

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 1, PGS.TS. Phan Văn Tú - Phản biện 2, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Quản lý cụm di tích Cầu Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

            Học viên: Nguyễn Thị Bé Nhung

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Hồng Lý

Tóm tắt nội dung: Nghị quyết Trung ương 5, khóa VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định di sản văn hóa là tài sản vô giá, phải hết sức coi trọng, bảo tồn và phát huy. Nhận thức được điều đó, công tác quản lý di tích của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Tân Yên nói riêng luôn được quan tâm, coi trọng. Trong đó có cụm di tích Cầu Vồng với 23 điểm di tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Trong thời gian qua, cụm di tích này đã được nhân dân địa phương chăm sóc và bảo quản tốt theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên công tác quản lý cụm di tích Cầu Vồng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Để nghiên cứu làm rõ thực trạng công tác quản lý ở đây đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp trong việc đổi mới công tác quản lý cụm di tích Cầu Vồng, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý cụm di tích Cầu Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” làm luận văn thạc sĩ.

            Xếp loại: Giỏi

Học viên Nguyễn Thị Bé Nhung chụp ảnh lưu niệm

cùng Hội đồng khoa học và đồng nghiệp

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm