Tin tức

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

30 Tháng Mười Một 2020

chí trong Đảng ủy, toàn thể đảng viên trong trườngvà lãnh đạo các đoàn thểcơ sở khôngphải là đảng viên.

Toàn thể Hội nghị

            Hội nghị nhằm mục đích giúp toàn thể đảng viên trong Nhà trường nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những quan điểm mới trong Nghị quyết Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, quan trọng, đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

            Tại Hội nghị, đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; Những kết quả, ưu điểm nổi bật của Đảng bộ trên các mặt công tác: Chính trị - tư tưởng; chuyên môn; xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; Dân vận, đoàn thể, nội chính, thi đua khen thưởng; Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đại hội Đề ra.

            Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị các cấp ủy căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể tại từng đơn vị, vận dụng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III vào thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất tại đơn vị thông qua các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.