Tin tức

Ngăn chặn diễn biến sự việc Hội đức thánh chúa trời

04 Tháng Năm 2018

Cơ sở GDNN cần đẩy mạnh ngăn chặn diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn số 880/TCGDNN- HSSV gửi các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp về việc Tăng cường công tác học sinh sinh viên (HSSV), ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời.

Công văn đề nghị các cơ sở GDNN tăng cường thực hiện công tác HSSV theo các quy định tại Thông tư số 17/2017/TT- Bộ LĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về quy chế công tác HSSV; Luật tín ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông báo tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV trong nhà trường về các hoạt động của một số nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội đức thánh chúa trời” và “Hội đức thánh chúa trời mẹ”; cảnh giác với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, suy nghĩ lệch lạc, từ bỏ gia đình, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bỏ bê công việc học tập, rèn luyện,…

Công văn nêu rõ, các cơ sở GDNN cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, Ban tuyên giáo địa phương, các tổ chức chính trị xã hội; có biện pháp thích hợp nắm bắt chắc tình hình, kịp thời xử lý, ngăn chặn khi phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV tham gia vào “Hội đức thánh chúa trời” và “Hội đức thánh chúa trời mẹ”;… Có các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những người lạ mặt vào các nhà trường để truyền đạo trái phép.

 (Nguồn: http://giaoducthoidai.vn - anh quang)

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm