Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản trị Thiết bị

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

 

            Địa chỉ: Tầng I, khu Hiệu bộ - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 Điện thoại văn phòng: 024.38546519 ; Ban dự án: 02462516454

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/a%20tuan-recovered.jpg

 

 

Cao Xuân Thu

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

- Chức danh: Trưởng phòng

Email:  caoxuanthu@spnttw.edu.vn
            caoxthu@yahoo.com.vn 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/untitled-1.jpg

 

 

 

Trần Hoàng Minh

- Trình độ C/môn: Cử nhân

- Chức danh: Phó trưởng phòng

- Email: luckyprince82@yahoo.com

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/hai.jpg

 

 

 

Nguyễn Thạc Hải

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và Công trình

- Chức danh: Phó trưởng phòng

- Email: thachaikt@gmail.com

 

I. Chức năng

     Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản và điều chuyển trang thiết bị của trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Trường.

     Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường . 

     Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sửa chữa và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, phòng học, phòng làm việc, hội trường, công trình phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật) trong Trường. 

II. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.

- Tổ chức thực hiện các qui trình trong công tác lập dự án đầu tư, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng ,dự án mua sắm máy móc thiết bị theo qui định hiện hành. 

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; Bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc để đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

- Quản lý tài sản từ các dự án của trường: Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của nhà trường; Tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Công tác quy hoạch mở rộng đất, lập dự án đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo

III. Phân công nhiệm vụ

1. Cao Xuân Thu

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức danh: Trưởng phòng

Email: caoxuanthu@spnttw.edu.vn
            caoxthu@yahoo.com.vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

+ Quản lý cơ sở vật chất, tài sản đang sử dụng;

+ Quản lý việc mua sắm, cấp phát, bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động khác;

+ Quản lý việc xây dựng, sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng;

-  Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng…

- Tham gia các công việc do Ban giám hiệu phân công.

+ Các công tác khác: Thành viên ban Thanh tra giáo dục

2. Trần Hoàng Minh

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Phó trưởng phòng

E-mail: luckyprince82@yahoo.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng việc chỉ đạo việc:

- Điều chuyển tài sản các đơn vị trong trường để phục vụ công tác của cán bộ, giảng viên được tốt.

- Theo dõi kiểm kê tăng, giảm các loại tài sản, công cụ do các Phòng, Ban,Trung tâm quản lý;

- Phụ trách theo dõi tài sản của toàn trường.

 - Quản lý, giám sát việc thực hiện Hợp đồng bảo trì thang máy, điều hòa của các đơn vị ngoài nhà trường.

 - Đôn đốc đóng tiền điện, nước của các đơn vị ngoài trường có liên kết hợp tác với Nhà trường có sử dụng cơ sở vật chất của trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

 - Kiểm tra sổ sách việc tổng hợp điều chuyển, mua sắm, sửa chữa tài sản và các trang thiết bị của nhà trường.

- Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ bàn giao tài sản của sinh viên mượn của Nhà trường trước khi sinh viên ra trường.

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

3. Nguyễn Thạc Hải

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và Công trình

Chức danh: Phó trưởng phòng

E-mail: thachaikt@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng việc chỉ đạo việc:

- Phối hợp công tác của phòng Quản trị - Thiết bị với Ban Quản lý Dự án.

- Lập dự án sửa chữa nhỏ, quản lý chỉ đạo giám sát kỹ thuật trong xây dựng của Ban Quản lý dự án.

- Soạn thảo các văn bản, quyết định, thủ tục đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng.

- Lập kế hoạch theo dõi và phương án  sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị trong Trường.

- Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến xây dựng tại Ban Dự án.

- Ưu tiên thực hiện các công việc của Trưởng Ban Quản lý Dự án phân công.

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

4. Nguyễn Huy Du

Trình độ C/môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: duhuynguyen@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm kê các loại  tài sản của các đơn vị;

- Cập nhật phần mềm quản lý tài sản, lập sổ theo dõi tài sản, báo cáo tăng giảm, biến động tài sản;

-  Phụ trách hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, máy ảnh;

- Giám sát việc thực hiện hợp đồng sửa chữa trang thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng trong toàn trường.

- Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin giám sát việc kiểm tra, sửa chữa trang thiết bị tin học, thiết bị internet do Trung tâm CNTT quản lý.

- Theo dõi chế độ nghỉ phép, chấm công hàng ngày của phòng;

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

5.Trần Hồng Hải

Trình độ C/môn: Cử nhân Kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

E-mail:

Chịu trách nhiệm công việc:

- Phụ trách hệ thống điện trong toàn trường, đảm bảo kỹ thuật các thiết bị điện, đảm bảo an toàn về điện trong khu vực trường;

- Kiểm tra, giám sát việc đánh giá công suất sử dụng điện của Điện lực Thanh Xuân đối với nhà Trường.

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về điện cho các đơn vị trong trường theo quy định;

- Giám sát,  sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ trong toàn trường.

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

6. Nguyễn Văn Hải

Trình độ C/môn: Trung cấp cơ khí

Chức danh: Chuyên viên

E-Mail:

Chịu trách nhiệm công việc:

- Đảm bảo việc cung cấp nước sạch thường xuyên cho các đơn vị trong trường và các hộ dân cư sử dụng nước của trường;

- Sửa chữa, khắc phục sự cố về nước, thiết bị vệ sinh toàn trường;

- Quản lý, sửa chữa thiết bị nước tại Ký túc xá N1 và N2

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về nước theo quy định;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

7. Trần Lê Tùng

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên

Email: tranletungspmt@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Chịu trách nhiệm chính công tác văn thư, hành chính của phòng. Kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng học, lớp học;

- Chịu trách nhiệm chính giám sát việc sử dụng  phòng học, lớp học khu nhà D, E, Nhà ăn- Câu lạc bộ sinh viên.

- Chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng phòng học, lớp học khu nhà A, B, C;

- Nhập sổ, kiểm tra hóa đơn điện, nước trong toàn trường;

- Giám sát việc sử dụng cơ sở của đối tác tham gia hợp đồng liên kết sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường (Tại tầng 7 nhà E, phòng 101 nhà C, trường Mầm non Sao Khuê, Căng tin ven hồ, căng tin giáp viện địa chất khoáng sản, Sân vận động).

- Phục vụ cơ sở vật chất cho Hội đồng và các khoa chuyên môn tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phụ trách âm thanh, ánh sáng tại phòng Hòa nhạc phục vụ hội nghị toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

8. Nguyễn Vũ Thịnh

Trình độ C/môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức danh: Chuyên viên

Email: photoclub.vn@gmail.com  

Chịu trách nhiệm công việc:

- Phụ trách bảo dưỡng, sửa chữa máy may công nghiệp, bàn là hơi và các thiết bị liên quan cho khoa thiết kế thời trang, khoa Công nghệ may;

- Kiểm tra việc sử dụng điện, sửa chữa thiết bị điện tại các đơn vị, lớp học trong toàn trường;

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Hải phụ trách công tác cung cấp nước cho các đơn vị.

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phụ trách âm thanh, ánh sáng tại phòng Hòa nhạc phục vụ hội nghị toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công. 

9. Nguyễn Mạnh Cường

Trình độ C/môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Email: Cuongnm.spnttw@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Đảm bảo an toàn về điện trong khu vực nhà E, thang máy, trạm biến áp;

- Giám sát Hợp đồng về  kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ đảm bảo an toàn trong việc vận hành thang máy của nhà E.

-  Quản lý trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất tại phòng Hòa nhạc;

- Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tại phòng Hòa nhạc phục vụ hội nghị, hội diễn, thi tốt nghiệp, hội thảo…

- Tham gia phục vụ âm thanh cho các cuộc biểu diễn ngoài trường.

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

10. Nguyễn Vũ Hà

Trình độ C/môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức danh: Chuyên viên

Email: nguyenvuha@spnttw.edu.vn

Chịu trách nhiệm công việc:

- Chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố máy chiếu, máy ảnh.

- Sửa chữa hỏng hóc (nếu có) cửa sổ,  cửa ra vào của các đơn vị, lớp học trong toàn trường

- Chịu trách nhiệm chính trực điện, nước ngày thứ 7 và chủ nhật toàn trường;

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Hải phụ trách việc đóng, mở máy bơm nước của nhà trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

11. Bùi Việt Hiếu

Trình độ C/môn: Kỹ sư xây dựng

Chức danh: Chuyên viên

Email: viethieud86@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Giám sát chính về kỹ thuật việc xây dựng cơ bản, có kế hoạch theo dõi và phương án  sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng;

- Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến xây dựng tại Ban Dự án;

- Kiểm tra, tính toán khối lượng trong sửa chữa tại các đơn vị trong nhà Trường;

- Ưu tiên thực hiện các công việc của Trưởng phòng BQL Dự án phân công

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công;