Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản trị Thiết bị

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

 

            Địa chỉ: Tầng I, khu Hiệu bộ - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 Điện thoại văn phòng: 04.38546519 ; Ban dự án: 0462516454

                                         Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

 

Trưởng phòng: ThS. Đỗ Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

CN. Trần Hoàng Minh

Phó Trưởng phòng

KS. Nguyễn Thạc Hải

 

 

 

 

 

 

I. Chức năng

       Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản phần cơ sở vật chất của trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường.

       Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, tài sản, máy và thiết bị…) của trường.

        Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường .

 

II. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.

- Tổ chức thực hiện các qui trình trong công tác lập dự án đầu tư, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng, dự án mua sắm máy móc thiết bị theo qui định hiện hành.

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc để đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

- Quản lý tài sản từ các dự án của trường: phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của nhà trường; tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng

Phụ trách chung công tác của phòng và các công việc như sau:

- Quản lý việc mua sắm, cấp phát, bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động khác;

- Quản lý việc xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng;

- Công tác chính trị, tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng,....

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Quản lý dự án phân công;

Email:  doanhtuan@spnttw.edu.vn

+ Các công tác khác:

- Bí thư chi bộ Hiệu bộ II

- Thành viên Ban Quản lý dự án

- Thành viên Ban biên tập website, Tạp chí,...

2. Trần Hoàng Minh – Phó Trưởng phòng

- Phụ trách theo dõi kiểm kê các loại tài sản do các Phòng, Ban,Trung tâm quản lý;

- Tổng hợp theo dõi tài sản của toàn trường;

- Quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng bảo trì thang máy, điều hòa của các đơn vị ngoài trường;

- Phụ trách việc đôn đốc đóng tiền, nước của các đơn vị bên B sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường;

- Kiểm tra sổ sách việc tổng hợp điều chuyển, mua sắm, sửa chữa tài sản và các trang thiết bị của nhà trường;

- Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ bàn giao tài sản của sinh viên mượn của nhà trường trước khi sinh viên ra trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 Email: luckyprince82@yahoo.com

 

3. Nguyễn Thạc Hải – Phó Trưởng phòng

- Phụ trách việc phối hợp công tác của phòng Quản trị - Thiết bị với Ban quản lý dự án;

- Phụ trách việc giám sát về kỹ thuật trong xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng;

- Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến xây dựng tại Ban quản lý dự án;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công;

Email: thachaikt@gmail.com

 

4. Vũ Đình Chinh – Chuyên viên

- Phụ trách duy trì hoạt động phòng họp 2, phòng họp 3, phòng họp 4, phòng múa, phòng 304, 305 nhà E và phòng biểu diễn D4 của nhà trường;

- Theo dõi tài sản tại Ký túc xá, phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Hải phụ trách công tác cung cấp nước cho các đơn vị;

- Phối hợp với đồng chí Trần Hồng Hải quản lý, giám sát sửa chữa, điều chuyển điều hòa trong toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Email: vuchinh79.gv@gmail.com

5. Nguyễn Mạnh Cường – Nhân viên

 - Đảm bảo an toàn về điện trong khu vực nhà E, thang máy, trạm biến áp;

 - Phối hợp với đồng chí Trần Hồng Hải phụ trách hệ thống điện của toàn trường, đảm bảo kỹ thuật các thiết bị điện;

 - Giám sát việc khai thác, ghi điện tại các đơn vị ký Hợp đồng liên kết khai thác sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường có sử dụng thiết bị điện theo quy định;

 Phối hợp với đồng chí Phạm Bá Sản quản lý trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất tại phòng Hòa nhạc;

 - Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 Email: Cươngnm.spnttw@gmail.com

6. Nguyễn Huy Du – Chuyên viên

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm kê các loại  tài sản do các Khoa chuyên môn quản lý;

- Phụ trách hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, máy Photo, máy ảnh;

- Theo dõi chế độ nghỉ phép, chấm công hàng ngày của phòng;

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Email : duhuynguyen@gmail.com

7. Hồ Hồng Đức – Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm chính 01 bộ chìa khóa của các phòng học, lớp học khu nhà D, E, Nhà ăn- Câu lạc bộ sinh viên.Tham gia công tác kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng học, lớp học;

- Phối hợp với đồng chí Trần Hồng Hải phụ trách hệ thống điện toàn trường;

- Phối hợp với đồng chí Trần Hoàng Minh theo dõi, kiểm tra, kiểm kê các loại tài sản do các Phòng, Ban,Trung tâm quản lý;

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Hải phụ trách việc đóng, mở máy bơm nước của nhà trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Email: hohongduc88@gmail.com

8. Nguyễn Vũ Hà  – Chuyên viên

-  Sửa chữa, khắc phục sự cố máy chiếu, máy quay, máy ảnh, vi tính và các thiết bị về âm thanh phòng học, phòng họp; Quản lý máy chiếu, loa, đài của đơn vị;

- Giám sát kiểm tra đường truyền internet khu Hiệu bộ, thống kê biến động máy tính, máy in tại trung tâm tin học, ngoại ngữ và thư viện;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Email: nguyenvuha@spnttw.edu.vn

9.Trần Hồng Hải- Nhân viên 

- Phụ trách hệ thống điện của toàn trường, đảm bảo kỹ thuật các thiết bị điện, đảm bảo an toàn về điện trong khu vực trường;

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về điện theo quy định;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

10. Nguyễn Văn Hải - Nhân viên.

- Chịu trách nhiệm chính về nước, đảm bảo việc cung cấp nước sạch thường xuyên cho các đơn vị trong trường và các hộ dân cư sử dụng nước của trường;

- Sửa chữa, khắc phục sự cố về nước, thiết bị vệ sinh toàn trường;

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về nước theo quy định;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

11. Bùi Việt Hiếu - Chuyên viên

- Giám sát về kỹ thuật trong xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng;

- Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến xây dựng tại Ban quản lý dự án;

- Chịu trách nhiệm giám sát duy tu, sửa chữa hệ thống nước tại trạm bơm, hệ thống nước toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công;

- Ưu tiên thực hiện các công việc của lãnh đạo Ban Quản lý dự án phân công

Email: viethieud86@gmail.com

 

 

12. Nguyễn Vũ Thịnh – Chuyên viên

- Phụ trách duy trì hoạt động cho tổ thiết kế thời trang;

- Thống kê việc biến động, điều chỉnh  sử dụng điều hòa. Kiểm tra việc sử dụng điện tại các đơn vị, lớp học trong toàn trường;

- Phối hợp với đồng chí Trần Hồng Hải theo dõi thiết bị điều hòa nhiệt độ trong toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

  Email: Photoclub.vn@gmail.com 

 13. Trần Lê Tùng – Chuyên viên

- Phụ trách công tác kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng học, lớp học;

- Phối hợp với đồng chí Hồ Hồng Đức đảm bảo việc thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo lịch của nhà trường;

- Giám sát bên B trong việc thực hiện hợp đồng thuê đị điểm, cơ sở vật chất của nhà trường;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 Email:tranletungspmt@gmail.com

 

14. Tạ Văn Tiến - Chuyên viên
- Đại diện phòng QTTB làm đầu mối tìm hiểu phương thức, thủ tục đầu tư mua sắm trang thiết bị giảng dạy;

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.