Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Âm nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

 

             Địa chỉ: Nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                   Điện thoại văn phòng: 024. 38546521         

 

 

Lê Vinh Hưng

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng khoa

Email:

 

 

Lương Minh Tân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email:

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email:

Trần Vĩnh Khương

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email:

 

  

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Được thành lập từ năm 1970, Sư phạm Âm nhạc là một trong hai khoa giàu truyền thống nhất của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Trước đây, khoa Sư phạm Âm nhạc được mang tên là khoa Âm nhạc. Năm 2006, khi Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương được nâng cấp lên thành Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, khoa Âm nhạc đã đổi tên thành khoa Sư phạm Âm nhạc với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành sư phạm âm nhạc. Đến năm 2009, trước yêu cầu phát triển của Nhà trường, khoa Sư phạm Âm nhạc đã được tách – thành 2 khoa: Khoa Sư phạm Âm nhạc và Khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ.

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm Âm nhạc

Từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Sư phạm Âm nhạc đã thực hiện đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn sinh viên ở các trình độ cao đẳng, đại học. Các sinh viên ra trường khi trở thành những thầy, cô giáo giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trường Văn hóa nghệ thuật, trường trung cấp, cao đẳng và đại học; hay trở thành các diễn viên của các đoàn nghệ thuật, các cán bộ văn hóa... đều phát huy được năng lực chuyên môn và phẩm chất sư phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào công tác giáo dục thẩm mỹ cũng như sự nghiệp trồng người của đất nước.   

Khoa Sư phạm Âm nhạc luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên... Những thành tích của khoa đạt được là nhờ có sự nỗ lực và công lao của nhiều thế hệ thầy cô giáo, có sự đóng góp của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, các nhà sư phạm âm nhạc đầu ngành như: NS.Tô Vũ, NS. Hồng Đăng, NS. Phạm Ngữ, NS. Hoàng Lân, NS. Đào Ngọc Dung, NS. Nguyễn Phú Đắc, NS. Đỗ Hải Lễ, NS. Nguyễn Đắc Quỳnh, NS.Trịnh Tuấn, Nhà giáo Lan Hương, Nghệ sĩ Phan Huấn, NSƯT Trần Quang Phác, NS. Lê Đình Chiển, Nhà giáo Nguyễn Văn Chương, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, PGS.TS.Trịnh Hoài Thu, Nhà giáo Phạm Thanh Phương, Nhà giáo Nguyễn Ngọc Mai...

Hội diễn của sinh viên Khoa Sư phạm Âm nhạc

Khoa Sư phạm Âm nhạc hiện nay có tổng số 24 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 TS và nhiều cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Ngoài lực lượng giảng viên cơ hữu, hàng năm, khoa Sư phạm Âm nhạc còn mời nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ làm cộng tác viên giảng dạy chuyên môn như PGS.TS. Vũ Nhật Thăng, GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, TS. Ngô Thị Nam, TS. Nguyễn Thế Tuân, TS. Phạm Thế Hùng, PGS.TS. Hà Thị Hoa, NSƯT Xuân Vinh... Hiện Khoa đang đảm nhận giảng dạy các bộ môn: Lý thuyết âm nhạc, Ký – xướng âm, Lịch sử âm nhạc, Phân tích tác phẩm, Hòa thanh, Phức điệu, Giới thiệu nhạc cụ, Âm nhạc cổ truyền, Âm nhạc mới Việt Nam, Phối hợp xướng, Sáng tác âm nhạc, Phương pháp dạy học âm nhạc, Hát hợp xướng, Chỉ huy, Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, Múa, Mỹ học, Nghệ thuật học…

Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên,  khoa Sư phạm Âm nhạc đã nhận được những sự ghi nhận xứng đáng từ những đóng góp của Khoa trong sự nghiệp đào tạo giáo viên âm nhạc cho cả nước. Khoa Sư phạm Âm nhạc luôn được đánh giá là một tập thể lao động xuất sắc. Tập thể và nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa Sư phạm Âm nhạc đã được tặng thưởng các Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của các Tỉnh, Thành trên cả nước và của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

Cán bộ giảng viên khoa Sư phạm Âm nhạc tham gia hoạt động ngoại khóa

Kế thừa truyền thống hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; tăng cường công tác quản lý và giáo dục sinh viên... để khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo giáo viên âm nhạc, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

 

I. Chức năng: Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Sư phạm Âm nhạc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

 

II. Nhiệm vụ

a. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc có trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

b. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Sư phạm Âm nhạc.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ học viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sư phạm Âm nhạc.

c. Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

d. Quản lý người học:

- Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/ học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/ học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/ học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/ học viên theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức  cho sinh viên/ học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.  

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lê Vinh Hưng

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Lương Minh Tân

Thạc sĩ

(đang học NCS)

Phó Trưởng khoa

3 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

 

3

Trần Vĩnh Khương

Thạc sĩ

(đang học NCS)

Phó Trưởng khoa

 

 

 

 2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Phan Thị Nga

Thạc sĩ

 

Chuyên viên VP Khoa

2 Đinh Quang Dũng

Cử nhân

Chuyên viên VP Khoa

 

 3. Tổ Lý thuyết Âm nhạc

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Mai

                   Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

2

Mai Linh Chi

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Nghiêm Hồng Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Đoàn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Phạm Thu Hường

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Trần Thị Thanh Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Nguyễn Khải

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Lại Hồng Phong

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Hải Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4. Tổ Thực hành

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Phạm Hoàng Trung

Cử nhân (đang học cao học)

Trưởng Bộ môn Âm nhạc

2

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Cử nhân (đang học cao học)

Giảng viên

3 Phạm Xuân Danh Cử nhân (đang học cao học) Giảng viên

 

5. Bộ môn Ký Xướng âm

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Linh

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

2

Phạm Xuân Cảnh

Cử nhân

Giảng viên

3

Vũ Thị Kim Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

4 Khuất Duy Nhã             Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Lệ Huyền             Cử nhân Giảng viên
6 Nguyễn Hồng Trang             Thạc sĩ Giảng viên

IV. Phân công nhiệm vụ

1. TS. Lê Vinh Hưng - Trưởng khoa

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tất cả các hoạt động và công tác chuyên môn của Khoa

2. ThS. Lương Minh Tân – Phó Trưởng khoa

- Phụ trách hoạt động chuyên môn của Khoa; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch dạy học; Giảng dạy chuyên môn; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

 

3. ThS. Trần Vĩnh Khương - Phó Trưởng khoa

 

- Phụ trách công tác Công đoàn, công tác sinh viên của khoa, giảng dạy chuyên môn và cố vấn học tập cho sinh viên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

 

4. ThS.Nguyễn Anh Đức - Chuyên viên

- Trực văn phòng khoa, theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên; Thống kê báo cáo số lượng sinh viên hàng tháng; Cố vấn học tập cho sinh viên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

5. CN. Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên

- Trực văn phòng khoa, theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên; Thống kê báo cáo số lượng sinh viên hàng tháng; Cố vấn học tập cho sinh viên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.


6. Nhiệm vụ của các giảng viên trong Khoa
- Các giảng viên thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế, nhiệm vụ năm học và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

 

V. Lý lịch khoa học

1. TS. Lê Vinh Hưng - Trưởng khoa

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1.

Kỹ thuật chỉ huy cơ bản các tác phẩm Âm nhạc

Trường( chủ nhiệm)

02 năm

2001

Tốt

2.

Phối âm năm bài dân ca sử dụng trong dạy học hợp xướng cho sinh viên cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

Trường (chủ nhiệm)

 

02 năm

2003

Tốt

3.

Phương pháp rèn luyện kỹ năng hát hợp xướng cho sinh viên ĐHSP ÂM nhạc

Trường ( chủ nhiệm)

02 năm

2007

Tốt

4.

Hệ thống phương pháp dạy và học hát hợp xướng cho sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc

Bộ ( Chủ nhiệm)

02 năm

2011

Tốt


2. ThS. Lương Minh Tân - Phó Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1.

Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử âm nhạc Hệ CĐSP tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Trường

01 năm

2007

Tốt

2.

Đề án “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS”

Bộ

(Thành viên)

02 năm

2010

Tốt

3.

Hệ thống phương pháp giảng dạy Hát hợp xướng cho hệ ĐHSP Âm nhạc.

Bộ

(Thành viên)

02 năm

2010

Tốt

4.

Nghiên cứu biên soạn tài liệu Lý thuyết âm nhạc cho hệ Đại học sư phạm âm nhạc.

Bộ

(Thành viên)

02 năm

2011

Tốt

5.

Xây dựng tài liệu môn Âm nhạc cổ truyển Việt Nam cho hệ Đại học sư phạm âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Bộ

(Thành viên)

 

02 năm

2011

Tốt

6. Xây dụng cơ sở dữ liệu dạy học âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Trường
(Chủ nhiệm)
    Tốt
7. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn đàn phím điện tử cho hệ đại học Sư phạm Âm nhạc

Trường (Thành viên)

   
Tốt

 

3. ThS. Trần Vĩnh Khương - Phó Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 TT

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

 

1

Nghiên cứu xây dựng tài liệu khoa học giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường DHSP nghệ thuật Trung ương.

Bộ

(Thành viên)

2010

2012

Tốt

2 Biên soạn tài liệu giảng dạy môn DDCTTH cho hệ ĐHSPÂN trường ĐHSPNTTW Trường (Chủ nhiệm) 2 năm 2 016 đang thực hiện

 

4. Phạm Hoàng Trung - Trưởng Bộ môn Thực hành Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đang học cao học)

 

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Mai - Trưởng BM Lý thuyết Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1.

Phương pháp phân tích một số bài dân ca Việt Nam dùng cho giảng dạy môn phân tích tác phẩm hệ CĐSP Âm nhạc

Trường

1 năm

2008

Tốt

2.

Phương pháp dạy học phân tích dân ca người Việt cho hệ ĐHSP Âm nhạc.

Trường

1 năm

2009

Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

6. Phạm Xuân Cảnh - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đang học cao học)

TT

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Một số biện pháp luyện tập cao độ trong dạy học xướng âm cho SV CĐSP âm nhạc năm thứ nhất

Khoa

10/ 2004

10/2005

Khá

2

 

Xây dựng tài liệu bộ môn Phương pháp giảng dạy Âm nhạc hệ ĐHSP

 

 

 

Bộ

(Thành viên)

 

Từ tháng 10 năm 2010

 

 

Tháng 10 năm 2011

 

 

7. ThS. Nguyễn Đức Linh - Phó Trưởng Bộ môn Ký Xướng âm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

8. ThS. Mai Linh Chi - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Biên soạn bổ sung bài tập Nhạc lý cho hệ Cao đẳng trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW

 

Cấp trường

 

10/ 2004

 

10/2006

 

Khá

2

Một số vấn đề về hòa thanh trong tuyển tập Valse của nhạc sỹ Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

 

 

Cấp khoa

 

1/2011

 

12/2011

 

(Đã nghiệm thu)

 

9. Đoàn Thị Thu Hà - Giảng viên                

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

10. ThS. Nghiêm Thị Hồng Hà - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn LSÂN học phần 2

Trường

2007

2008

Khá

2

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn LSÂN học phần 1

 

Trường

 

2010

 

 

Đã nghiệm thu

 

11. ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giảng viên

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

 

12. ThS. Trần Thị Thanh Hương - Giảng viên

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

13.  Phạm Thu Hường - Giảng viên                

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 tới 2009):

 Cấp trường:

 -  2009: Nghiên cứu và ứng dụng hòa âm nhạc nhẹ trong soạn đệm ca khúc

14. Nguyễn Khải - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Biên soạn bổ sung một số bài tập phân tích công năng hòa âm trong chương trình giảng dạy môn Hòa âm hệ CĐSP

Trường

Từ tháng 10 năm 2007

Tháng 10 năm 2008

Khá

 15. ThS. Khuất Duy Nhã - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

16. Lại Hồng Phong - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

17. Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đang học cao học)

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1.

Biên soạn một số bài tâp múa trong HP2-dàn dựng một đoạn múa ngắn - Hê CĐSP Âm nhạc

 

Trường

 

01 năm

2007

 

 2

Biên soạn một số bài tâp biên đạo múa phụ hoạ một số ca khúc THCS-HP II trong đào tạo CĐSP Âm nhạc.

Trường

01 năm

2008

 

 

18. ThS. Nguyễn Thị Hải Phượng - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

STT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Hình thức tham gia

1

Xây dựng chương trình môn phương pháp dạy học âm nhạc

2001

Bộ

Thư ký đề tài

2

Xây dựng chương trình rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm âm nhạc thường xuyên đáp ứng mục tiêu đào tạo giáo viên âm nhạc trung học cơ sở

2008

Bộ

Thành viên

3

Phương pháp dạy học ký xướng âm đạo tạo giáo viên hệ cao đẳng sư phạm

2009

Bộ

Thành viên

4

Nghiên cứu xây dựng tài liệu phương pháp dạy học âm nhạc cho hệ đại học sư phạm âm nhạc

2011

Bộ

Chủ đề tài

 

  

19. ThS. Vũ Thị Kim Thu - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

 1

Phương pháp thực hiện một số trường độ và hình tiết tấu cơ bản tròn giảng dạy bộ môn xướng âm năm thứ I trường CĐSP Nhạc họa TW.

Cấp trường

2005

2006

Xuất sắc.

 

20. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

T.T

Tên đề tài / dự án

 

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Dữ liệu giáo cụ trực quan ứng dụng cho môn LSAN Phương Đông (Phần đông Nam Á)

Trường

01 năm

2008

Khá

 

 22.ThS. Nguyễn Hồng Trang - Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Âm nhạc học

 23. CN.Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân