Tra cứu văn bản

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển Thạc sĩ năm 2023

Số/ký hiệu: 1413/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 08/08/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm: