Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi học kỳ I ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuât, ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy (CĐ-ĐH) năm học 2020 - 2021

Số/ký hiệu: 1257/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 05/10/2020
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: