Văn bản nội bộ

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Số/ký hiệu: 12/2017/TT-BGDÐT
Ngày ban hành: 19/05/2017
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Bùi Văn Ga
Nội dung đính kèm:
  1. 4_Thông tư 122017TT-BGDĐT.doc

Xem thêm: