Văn bản Hội đồng trường

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm học 2021 2022

Số/ký hiệu: 1367/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 23/11/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: