Thông báo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học SPÂN, SPMT năm 2010

20 Tháng Mười Hai 2010

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học SPÂN, SPMT năm 2010

 

1. Danh sách tốt nghiệp K1 ĐHSP ÂN, MT hệ VLVH tỉnh Thái Bình

    (theo Quyết định số 783/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 17 tháng 9 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

2. Danh sách tốt nghiệp K1 ĐHSP ÂN, MT hệ VLVH tỉnh Thanh Hóa

    (theo Quyết định số 1164/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 17 tháng 12 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

3. Danh sách tốt nghiệp K2 ĐHSP ÂN, MT hệ VLVH tỉnh Quảng Ninh

    (theo Quyết định số 1163/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 17 tháng 12 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

4. Danh sách tốt nghiệp K2 ĐHSP ÂN, MT hệ VLVH tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    (theo Quyết định số 954/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 08 tháng 11 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

5. Danh sách tốt nghiệp K1 ĐHSP ÂN, MT hệ VLVH tỉnh Phú Thọ

    (theo Quyết định số 992/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 18 tháng 11 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

6. Danh sách tốt nghiệp K38 Cao đẳng SPÂN, MT

    (theo Quyết định số 588/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 06 tháng 7 năm 2010

    của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Chi tiết

 

Thông báo cũ hơn: