Thông báo

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

26 Tháng Tư 2018

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 74/TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

      THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

____________

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Các chuyên ngành và các môn thi tuyển

Stt

Chuyên ngành

Mã ngành

Các môn thi tuyển

Môn chủ chốt

Môn chuyên ngành

Ngoại ngữ

1

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

60140111

Kiến thức Âm nhạc tổng hợp

Năng lực hoạt động âm nhạc

Thí sinh dự thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức

2

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật

60140111

Kiến thức Mĩ thuật tổng hợp

Hình họa

3

Quản lý văn hóa

60310642

Kiến thức Quản lý văn hóa

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau: 

2.1. Về văn bằng

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;

         - Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý văn hóa được dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

        - Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học Chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của chuyên ngành dự thi.

      - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

      2.2. Về thâm niên công tác

       - Đối với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn.  

      - Những người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa.

      2.3. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật

Quản lý văn hóa

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Âm nhạc.

- Ngành gần: Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Ca kịch dân tộc truyền thống, Dân tộc nhạc học...

- Ngành đúng: Sư phạm Mĩ thuật

- Ngành phù hợp: Lý luận và Lịch sử Mĩ thuật.

 - Ngành gần: Đồ họa, Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu điện ảnh, Mĩ thuật truyền thống...

- Ngành đúng:  Quản lý văn hóa.

- Ngành gần: Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn - Bảo tàng, Xuất bản - Phát hành sách, Ngữ văn, Báo chí, Nhân học, Lịch sử, Thư viện, Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Lý luận nghệ thuật (Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Mĩ thuật…)

- Ngành khác: Tài chính, Kế toán, Công nghệ - Thông tin…

 

3. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

  Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư  (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 (A2 theo Khung Châu Âu) trở lên và trong thời hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

4. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.

- Thời gian đào tạo:

+ Theo định hướng nghiên cứu: 2 năm (24 tháng)

+ Theo định hướng ứng dụng: 1 năm rưỡi (18 tháng)

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên         

 -  Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 - Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh.

             - Con liệt sĩ.

 - Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động.

 - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành.

-  Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

5.2. Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 5.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi

-  Đơn xin dự thi (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng đại học và bảng điểm toàn khoá.

+ Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).

+ Các văn bằng và chứng chỉ khác (nếu có).

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

- Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với các cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Giấy khám sức khỏe (01 bản chính của bệnh viện đa khoa quận huyện trở lên, không quá 3 tháng).

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

- 03 ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh.

- Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Bản sao chứng thực các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có, đối với thí sinh dự thi cao học).

7.  Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển

- Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

- Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

- Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm tra nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

+ Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

+ Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

* Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

8. Thời gian nộp hồ sơ, tổ chức các lớp Ôn tập, Bổ sung kiến thức, thi tuyển và công bố kết quả

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày  15/01/2018 đến ngày 10/6/2018

 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15/5/2018 đến 15/6/2018

- Các lớp Bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 01/04/2018

- Các lớp ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/5/2018

- Thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2018

- Công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước ngày 15/7/2018

9. Thời gian khai giảng khóa học

- Dự kiến tháng 8 năm 2018.

10. Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự thi và mọi chi tiết khác có liên quan xin liên hệ:

Khoa Sau đại học, P.303, nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Email: khoasdh@spnttw.edu.vn.                Website: www.spnttw.edu.vn.

- Tel: 024.62516423. Mobile: 01667.801.188

           

             Nơi nhận:

             - Ban Giám hiệu (để b/c);

             - Bộ GD&ĐT (để b/c);

             - Các đơn vị trong trường;

             - Thí sinh dự thi;

             - Lưu VT, K.SĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đào Đăng Phượng

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm