Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Văn Thành
Cơ quan thực hiện đề tài: Đại học SPNTTW
Thời gian thực hiện: 2000-2001

- Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong âm nhạc: những quan niệm cơ bản về bảo tồn trong âm nhạc, bảo tồn theo ý nghĩa nguyên bản, bảo tồn có sáng tạo, phù hợp với đời sống xã hội đương đại

- Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong đào tạo âm nhạc Bác học

- Khái quát quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhạc viện Hà Nội trong 45 năm qua, những công việc cần phải tiến hành để thực hiện mục tiêu đào tạo với chất lượng cao.

- Đổi mới đào tạo khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện HN trên định hướng bảo tồn và phát huy những giá trị âm nhạc Việt Nam, dự án phổ cập hóa nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên Việt Nam.

- Xây dựng một số môn kiến thức cơ bản âm nhạc dân tộc nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong đào tạo.

Nội dung đính kèm:
  1. bossung3(4).png

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài cấp Trường

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài cấp Trường

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài cấp Trường

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem