Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Đại học SPNTTW
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thu Hà
Cơ quan thực hiện đề tài: Nhóm sinh viên
Thời gian thực hiện: 1999-2000

- Những yếu tố cơ bản của năng khiếu âm nhạc. Cơ sở khoa học của việc xác định những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc ở trẻ em VN.

- Phương pháp xác định năng khiếu. Những tiêu chí cụ thể để xác định năng khiếu âm nhạc.

- Những cơ sở lý thuyết xác định các tiêu chí năng khiếu âm nhạc: thính giác âm nhạc, tiết tấu, nhịp điệu, trí nhớ âm nhạc, cảm xúc âm nhạc.

- Những điều kiện về môi trường âm nhạc ảnh hưởng tới sự hình thành năng khiếu âm nhạc.

- Những tiêu chí tuyển chọn năng khiếu âm nhạc cho cơ sỏ đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.

Nội dung đính kèm:
  1. bossung1(6).png

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem
Đề tài cấp Trường

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài cấp Trường

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem