Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 7 Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

11 Tháng Năm 2021

ThS. Nguyễn Huy Trung - Phó Trưởng Khoa Sư phạm Mỹ thuật TS. Đào Thị Thúy Anh - Giảng viên Khoa SƯ phạm Mỹ thuật MC: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Chương trình số 1
08 Tháng Ba 2016
Chương trình số 22
08 Tháng Ba 2016
Chương trình số 21
04 Tháng Ba 2016
Chương trình số 20
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm