Video clip

Hướng dẫn thí sinh thi môn Hình thể và Tiếng nói, môn thi Diễn xuất chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh

25 Tháng Sáu 2021

Tác giả: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm