Tuyển sinh sau đại học

Kết quả kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2012 chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

02 Tháng Bảy 2012

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2012

 

 

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH SĐH 2012

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

 

 

TT

SBD

Họ và tên

Năm sinh

Giới

Điểm

Điểm

Điểm

Ưu tiên

Cộng

Ghi chú

tính

Môn NN

Môn cơ bản

Môn cơ sở

2 môn

1

00005

Đào Thị Khánh Chi

05/8/1983

Nữ

8.6

      9.0  

      8.5  

 

   17.5  

 

2

00088

Lê Quốc Vương

03/11/1990

Nam

7.8

      9.0  

      8.5  

 

   17.5  

 

3

00075

Lê Vân Trang

12/02/1990

Nữ

   7.9  

      9.0  

      8.0  

 

   17.0  

 

4

00082

Lê Thị Tuyết

02/11/1984

Nữ

   6.9  

      9.0  

      8.0  

 

   17.0  

 

5

00045

Nguyễn Quang Nhã

06/11/1982

Nam

   6.2  

      9.0  

      8.0  

 

   17.0  

 

6

00004

Nguyễn Bảo Châu

19/12/1984

Nữ

8.8

      8.0  

      8.5  

 

   16.5  

 

7

00023

Nguyễn Thế Hùng

28/9/1970

Nam

5.9

      8.0  

      8.5  

 

   16.5  

 

8

00048

Phan Thị Nhung

12/6/1985

Nữ

5.3

      8.0  

      8.5  

 

   16.5  

 

9

00054

Nguyễn Thế Phương

27/10/1986

Nam

   6.4  

      8.5  

      8.0  

 

   16.5  

 

10

00057

Hoàng Bùi Sơn

08/02/1970

Nam

5.8

      8.5  

      8.0  

 

   16.5  

 

11

00031

Hà Trọng Kiều

14/6/1970

Nam

5.5

      9.0  

      7.5  

 

   16.5  

 

12

00051

Lại Hồng Phong

09/02/1960

Nam

6.6

      8.5  

      7.0  

1

   16.5  

Con liệt sĩ

13

00079

Hoàng Quốc Tuấn

08/08/1982

Nam

6.2

      9.5  

      7.0  

 

   16.5  

 

14

00015

Doãn Thị Hạnh

01/9/1975

Nữ

 7,0

      7.0  

      9.0  

 

   16.0  

 

15

00041

Nguyễn Bình Minh

06/6/1988

Nữ

   8.1  

      8.0  

      8.0  

 

   16.0  

 

16

00043

Cao Thị Bình Nguyên

28/9/1981

Nữ

 6,0

      8.0  

      8.0  

 

   16.0  

 

17

00013

Nguyễn Thúy Hà

02/6/1984

Nữ

   6.7  

      8.5  

      7.5  

 

   16.0  

 

18

00052

Tạ Thị Lan Phương

05/04/1982

Nữ

   6.7  

      8.5  

      7.5  

 

   16.0  

 

19

00086

Lê Quang Việt

19/7/1983

Nam

   8.1  

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

20

00024

Đàm Minh Hưng

18/9/1976

Nam

   7.7  

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

21

00046

Đặng Khánh Nhật

16/10/1985

Nam

   7.3  

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

22

00032

Đặng Thị Lan

10/12/1981

Nữ

   7.2  

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

23

00089

Hoàng Văn Xuân

14/10/1971

Nam

6.9

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

24

00058

Vũ Ngọc Sơn

12/12/1981

Nam

   6.4  

      9.0  

      7.0  

 

   16.0  

 

25

00030

Trần Vĩnh Khương

30/9/1971

Nam

   6.5  

      7.5  

      8.0  

 

   15.5  

 

26

00049

Hồng Kim Phi

16/8/1966

Nữ

   7.1  

      8.0  

      7.5  

 

   15.5  

 

27

00025

Lục Vĩnh Hưng

20/9/1983

Nam

   6.2  

      8.0  

      7.5  

 

   15.5  

 

28

00001

Nguyễn Quốc Bình

03/12/1982

Nam

   5.7  

      8.5  

      7.0  

 

   15.5  

 

29

00008

Nguyễn Chí Công

01/8/1978

Nam

   6.7  

      9.0  

      6.5  

 

   15.5  

 

30

00042

Lê Nam

19/10/1983

Nam

 6,3

      9.5  

      6.0  

 

   15.5  

 

31

00003

Phạm Xuân Cảnh

25/12/1967

Nam

   8.2  

      7.0  

      8.0  

 

   15.0  

 

32

00065

Giáp Trường Thịnh

10/11/1989

Nam

   7.4  

      7.0  

      8.0  

 

   15.0  

 

33

00083

Đinh Công Tú

10/01/1988

Nam

   7.4  

      7.0  

      8.0  

 

   15.0  

 

34

00061

Trần Thị Kim Thăng

31/7/1972

Nữ

   7.4  

      7.5  

      7.5  

 

   15.0  

 

35

00016

Nguyễn Minh Hạnh

02/3/1984

Nữ

   8.4  

      8.0  

      7.0  

 

   15.0  

 

36

00060

Trần Thị Thảo

09/11/1990

Nữ

 6,0

      8.0  

      7.0  

 

   15.0  

 

37

00039

Huỳnh Công Luận

19/5/1981

Nam

   5.6  

      8.0  

      7.0  

 

   15.0  

 

38

00066

Hoàng Ngọc Anh Thơ

15/11/1982

Nữ

 9,0

      8.5  

      6.5  

 

   15.0  

 

39

00009

Hoàng Thị Cúc

01/12/1977

Nữ

   6.6  

      9.0  

      6.0  

 

   15.0  

 

40

00056

Lương Ngọc Quỳnh

06/4/1982

Nam

   5.6  

      9.0  

      6.0  

 

   15.0  

 

41

00029

Nguyễn Khải

20/11/1975

Nam

   6.2  

      6.0  

      8.5  

 

   14.5  

 

42

00020

Ông Huỳnh Huy Hoàng

04/11/1973

Nam

   8.1  

      6.5  

      8.0  

 

   14.5  

 

43

00021

Nguyễn Thị Lệ Huyền

15/7/1979

Nữ

   6.6  

      7.0  

      7.5  

 

   14.5  

 

44

00035

Nguyễn Đức Linh

23/7/1978

Nam

   7.6  

      7.5  

      7.0  

 

   14.5  

 

45

00047

Nguyễn Thị Hồng Nhung

07/6/1988

Nữ

   7.5  

      7.5  

      7.0  

 

   14.5  

 

46

00078

Nguyễn Anh Tuấn

02/10/1969

Nam

   6.8   

      7.5  

      7.0  

 

   14.5  

 

47

00022

Nguyễn Thị Huyền

08/05/1983

Nữ

   7.3  

      8.5  

      6.0  

 

   14.5  

 

48

00040

Hà Thị Lý

03/4/1983

Nữ

   5.3  

      9.0  

      5.5  

 

   14.5  

 

49

00074

Phạm Thị Thu Trang

19/11/1987

Nữ

   8.5  

      7.0  

      7.0  

 

   14.0  

 

50

00012

Dương Anh Đức

14/02/1983

Nam

   7.1  

      7.0  

      7.0  

 

   14.0  

 

51

00081

Vũ Ngọc Tuấn

17/6/1969

Nam

   5.4  

      7.0  

      7.0  

 

   14.0  

 

52

00006

Nguyễn Lệ Chi

11/4/1984

Nữ

   7.6  

      7.5  

      6.5  

 

   14.0  

 

53

00064

Phạm Văn Thiên

26/12/1976

Nam

   5.7  

      8.0  

      6.0  

 

   14.0  

 

54

00011

Nguyễn Duy Dương

26/3/1970

Nam

7.2

      8.5  

      5.0  

 

   13.5  

 

55

00069

Hoàng Thị Thúy

12/02/1985

Nữ

   6.3  

      6.5  

      6.5  

 

   13.0  

 

56

00018

Phạm Thị Thu Hiền

16/7/1984

Nữ

   7.5  

      7.0  

      6.0  

 

   13.0  

 

57

00037

Nông Thị Lịch

26/7/1983

Nữ

   5.7  

      7.0  

      6.0  

 

   13.0  

 

58

00002

Mai Thanh Bình

04/01/1974

Nam

   7.6  

      8.0  

      5.0  

 

   13.0  

 

59

00028

Nguyễn Thị Thanh Hương

27/3/1970

Nữ

   5.1  

      5.0  

      7.5  

 

   12.5  

 

60

00077

Nguyễn Trường Trung

22/10/1982

Nam

   6.7  

      6.0  

      6.5  

 

   12.5  

 

61

00059

Hồ Hữu Thái

03/8/1972

Nam

   6.9  

      7.5  

      5.0  

 

   12.5  

 

62

00076

Trần Thị Hiếu Trung

08/7/1979

Nữ

   6.8  

      6.0  

      6.0  

 

   12.0  

 

63

00087

Phùng Hoàng Việt

23/3/1980

Nam

   5.7  

      6.0  

      6.0  

 

   12.0  

 

64

00067

Phạm Thị Minh Thơm

05/01/1970

Nữ

   5.4  

      6.0  

      6.0  

 

   12.0  

 

65

00014

Lê Ngọc Hải

31/8/1981

Nữ

   7.5  

      7.0  

      5.0  

 

   12.0  

 

66

00007

Phạm Thị Chinh

30/3/1983

Nữ

7.1

      6.0  

      5.0  

 

   11.0  

 

67

00068

Lê Hải Thuận

26/10/1979

Nam

7.2

      9.0  

      3.5  

 

   12.5  

 

68

00044

Nguyễn Vinh Nguyên

18/7/1983

Nam

4.6

      7.0  

      5.0  

 

   12.0  

 

69

00063

Nguyễn Hữu Thắng

16/8/1975

Nam

6.8

      8.5  

      3.5  

 

   12.0  

 

70

00085

Nguyễn Chính Việt

22/9/1978

Nam

4.9

      8.0  

      4.0  

 

   12.0  

 

71

00017

Hồ Diễm Hằng

13/6/1979

Nữ

5.1

      8.0  

      3.0  

 

   11.0  

 

72

00038

Nguyễn Thị Loan

31/10/1974

Nữ

4.8

      5.5  

      5.5  

 

   11.0  

 

73

00062

Lê Mạnh Thắng

07/11/1977

Nam

3.7

      6.0  

      5.0  

 

   11.0  

 

74

00073

Đào Văn Thực

29/12/1984

Nam

8.5

      6.0  

      3.0  

 

     9.0  

 

75

00036

Hà Thị Thúy Linh

01/03/1986

Nữ

8,0

      8.5  

0.0

 

     8.5  

 

76

00050

Lương Văn Phong

08/02/1981

Nam

5.5

      8.5  

0.0

 

     8.5  

 

77

00033

Vũ Thị Phong Lan

17/01/1974

Nữ

5.8

      8.0  

0.0

 

     8.0  

 

78

00070

Trần Thị Bích Thủy

24/01/1985

Nữ

7.6

      7.5  

0.0

 

     7.5  

 

79

00080

Phạm Anh Tuấn

26/5/1975

Nam

6,0

      7.5  

0.0

 

     7.5  

 

80

00027

Phạm Thị Thu Hương

21/5/1981

Nữ

6.6

      6.5  

0.0

 

     6.5  

 

81

00034

Lưu Thanh Mai Lan

24/8/1977

Nữ

6,0

      6.0  

0.0

 

     6.0  

 

82

00010

Nguyễn Trọng Duy

25/12/1988

Nam

 

 

 

 

 

Bỏ thi

83

00019

Nguyễn Thị Thúy Hoa

02/8/1979

Nữ

 

 

 

 

 

Bỏ thi

84

00026

Mai Thị Vân Hương

28/8/1980

Nữ

 

 

 

 

 

Bỏ thi

85

00053

Nguyễn Hoài Phương

14/11/1986

Nữ

 

 

 

 

 

Bỏ thi

86

00055

Nguyễn Thị Như Quỳnh

08/05/1989

Nữ

 

 

 

 

 

Bỏ thi

87

00071

Nguyễn Văn Thụy

26/11/1976

Nam

 

 

 

 

 

Bỏ thi

88

00072

Nguyễn Văn Thương

01/01/1983

Nam

 

 

 

 

 

Bỏ thi

89

00084

Vũ Mạnh Tưởng

09/9/1978

Nam

 

 

 

 

 

Bỏ thi

 

Ghi chú:          

          - Môn cơ sở: Kiến thức âm nhạc tổng hợp.

          - Môn cơ bản: Năng lực hoạt động âm nhạc (Thanh nhạc/Nhạc cụ).

          - Danh sách trên đã được sắp xếp theo qui định tại mục 3 Điều 20 của Quy chế đào tạo thạc sỹ 2011.

 

                                                                                           Ngày  02 tháng 07 năm 2012

                                                                                                                       CHỦ TỊCH HĐTS SĐH

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                                                    PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa