Tuyển sinh sau đại học

Thông báo mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy khóa III

11 Tháng Hai 2013

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM ƯD&PTNT

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013

 

THÔNG BÁO

Mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương

ĐHSP Âm nhạc chính quy khóa III

 

            Căn cứ thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 và Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu về việc tạo điều kiện cho các học viên đã tốt nghiệp bậc đại học hệ VHVL; Các ngành gần và ngành phù hợp (Âm nhạc học, Thanh Nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Ca kịch dân tộc truyền thống...) tiếp tục nâng cấp trình độ Cao học Sư phạm Âm nhạc. Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật mở lớp bổ sung kiến thức – cấp chứng chỉ hoàn thiện ĐHSP Âm nhạc tương đương chính quy.

Lớp học tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

1. Chương trình đào tạo: Bổ sung kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy.

2. Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp bậc đại học hệ VHVL ngành Sư phạm Âm nhạc; Các ngành gần và ngành phù hợp.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 4/02/2013 đến ngày 1/03/2013, tại Trung tâm Ứng dụng & Phát triển Nghệ thuật – Phòng 201 nhà C – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐT: 04. 6251 6416  -  097 598 6989

4. Dự kiến khai giảng: Ngày 05 tháng 03 năm 2013

5. Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin học (theo mẫu).

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm tốt nghiệp.

+ 04 ảnh 4x6.

 

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật xin trân trọng thông báo!

             

TRUNG TÂM ƯD&PT NGHỆ THUẬT