Hoạt động đào tạo

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

16 Tháng Chín 2022

Sáng ngày 12/9, khoa Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc (mã số: 914 0111), đề tài luận án: “Dạy học hát Lý Huế cho học sinh Trung cấp Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: PGS. TS. Lê Văn Toàn - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 1; PGS.TS Trịnh Thúy Giang - Phản biện 2; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, PGS.TS. Đặng Thành Hưng - Ủy viên hội đồng và PGS.TS. Hà Thị Hoa - Ủy viên, thư ký hội đồng.

NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của luận án

Nhận xét về luận án, các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích cho học sinh, giảng viên âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 1 nhận xét luận án NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

Trong những năm qua, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Với việc được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ mở các mã ngành như Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật, Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Mỹ thuật ứng dụng ở nhiều trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ đã ngày một khẳng định được vị thế của một cơ sở giáo dục hàng đầu, là địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật.