Hoạt động đào tạo

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Ngô Thị Việt Anh

21 Tháng Chín 2022

Chiều ngày 12/9, khoa Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc (mã số: 914 0111) cho NCS. Ngô Thị Việt Anh, đề tài luận án: “Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: PGS. TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Trần Bảo Lân - Phản biện 1; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Phản biện 2; TS. Ngô Thị Nam, PGS.TS. Đặng Thành Hưng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên hội đồng và PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên, thư ký hội đồng.

TS. Ngô Thị Nam - Ủy viên Hội đồng nhận xét luận án NCS. Ngô Thị Việt Anh

Sau khi nghe NCS. Ngô Thị Việt Anh trình bày tóm tắt Luận án, các thành viên của hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Luận án. Hội đồng đánh giá Luận án đã kết luận: Đề tài Luận án của NCS. Ngô Thị Việt Anh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.