Sự kiện

NCS Bùi Thị Phương Đông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

09 Tháng Mười Một 2022

Chiều ngày 08/11/2022, tại khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Thị Phương Đông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số: 9140111 với đề tài “Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng nhu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TSKH. Phạm Lê Hòa.

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm 7 thành viên: Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Lê Anh Tuấn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Toàn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Phản biện 2: PGS.TS. Phó Đức Hòa (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW), các Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Đặng Thành Hưng (Trường ĐHSP Hà Nội 2), PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW); Ủy viên, Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

NCS Bùi Thị Phương Đông trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng 

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Công trình khoa học là một nghiên cứu mới về dạy học ca khúc viết về Hà Nội thông qua môn học phân tích tác phẩm và dạy hát cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. 

Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và làm sáng tỏ một số vấn đề chứng minh rằng dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay là cần thiết. Xây dựng được một số khái niệm mang tinh lý luận giáo dục âm nhạc.

          Luận án đã căn cứ vào cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các biện pháp dạy học những ca khúc viết về Hà Nội đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc sẽ có được những năng lực cảm thụ thẩm mỹ âm nhạc, định hướng thẩm mỹ âm nhạc và có những năng lực sáng tạo trong vai trò là những đội ngũ kế cận giáo dục nghệ thuật góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh.

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy trong giáo dục âm nhạc, giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc hiện nay.

PGS.TS. Lê Văn Toàn Phản biện 1 nhận xét Luận án của NCS Bùi Thị Phương Đông

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Bùi Thị Phương Đông xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc với 7/7 phiếu thông qua.

NCS Bùi Thị Phương Đông chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng đánh giá luận án và đồng nghiệp cơ quan