Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa, Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc năm 2014

10 Tháng Tư 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_________

Số: 1871/TB-ĐHSPNTTW-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh cao học chuyên ngành Quản lý văn  hóa,

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2014

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-ĐHSPNTTW-SĐH ngày 14 tháng 3 năm 2012.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2014 với các yêu cầu cụ thể như sau:

 

1. Điều kiện dự thi

Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm Âm nhạc hoặc tương đương, có đủ sức khỏe và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.

1.1. Những đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành

- Tốt nghiệp đạt loại khá trở lên được phép dự thi ngay trong năm tốt nghiệp.

- Trường hợp khác, sau khi tốt nghiệp một năm.

1.2. Những đối tượng tốt nghiệp đại học các ngành gần và phù hợp

- Có chứng chỉ bổ sung kiến thức các học phần để có trình độ tương đương bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm Âm nhạc.

- Đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên được dự tuyển ngay sau khi đã bổ sung các học phần và chứng chỉ theo yêu cầu.

- Trường hợp khác, sau khi tốt nghiệp một năm.

 

2. Các ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi

2.1. Ngành Quản lý văn hóa

- Các ngành thuộc khối khoa học xã hội nhân văn (Văn hóa học, Phát hành sách, Ngữ văn, Báo chí, Nhân học, Triết học, Chính trị học, Lịch sử, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Hội họa, Các ngành biểu diễn, Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Du lịch, Môi trường, Thư viện ….).

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

2.2. Ngành Sư phạm âm nhạc

- Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Ca kịch dân tộc truyền thống ….

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

* Ghi chú:

            Các học phần bổ sung kiến thức do Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Nghệ thuật TW quyết định trên cơ sở đối chiếu giữa Chương trình đào tạo đại học của người học và Chương trình đào tạo đại học cùng ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học Chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của ngành dự thi.

 

3. Các môn thi

3.1. Chuyên ngành Quản lý văn hóa

- Môn 1: Ngoại ngữ.

- Môn 2: Cơ sở văn hóa Việt Nam.

- Môn 3: Kiến thức Quản lý văn hóa.

3.2. Chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học âm nhạc (Sư phạm âm nhạc)

- Môn 1: Ngoại ngữ.

- Môn 2: Kiến thức âm nhạc tổng hợp.

- Môn 3: Năng lực hoạt động âm nhạc (Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức dự thi: Thanh nhạc, Nhạc cụ).

(Môn Ngoại ngữ: thi một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Trung, Pháp, Đức trình độ  A2 theo Khung Châu Âu).

 

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

4.1. Đối tượng:

            - Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (Những người thuộc đối tượng này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);

- Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Con nạn nhân chất độc màu da cam.

4.2. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

5. Hồ sơ dự tuyển

5.1. Đơn xin dự thi: Ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (nếu là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước).

5.2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác. Nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Khi nộp các bản sao thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu.

 5.3. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5.4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

5.5. Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

6.6. 03 ảnh cỡ 3cm x 4cm (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh).

5.7. 03 Phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

5.8. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

 

6. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 1 tháng 01 năm 2014.

- Các lớp bổ sung kiến thức: Dành cho thí sinh tốt nghiệp ngành gần và phù hợp dự kiến bắt đầu từ ngày 1/03/2014.

- Dự kiến ôn tập: Từ ngày 1/4/2014.

- Dự kiến thi tuyển: Tháng 6 năm 2014.

 

7. Địa chỉ liên hệ

Khoa Sau đại học, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: khoasdh@spnttw.edu.vn

- Tel: 04.62516423 – Mobile: 01667801188

          - Website: www.spnttw.edu.vn

                             

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Các đơn vị trong trường;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu VT, K.SĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa