Tin tức

Bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa

16 Tháng Năm 2018

BBT

        Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 16/5/2018, được sự đồng ý của Nhà trường, Khoa Sau đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa IV chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

        Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

        Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, TS. Lê Thị Thu Hiền, TS. Lê Thị Thu Hà (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý lễ hội Thập Đình tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Học viên: Phan Thị Vân Anh

NHDKH: TS. Phạm Ngọc Dũng

Nội dung chính: Đề tài khảo sát đánh giá thực trạng lễ hội Thập Đình tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Từ đó rút ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội Thập Đình.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Hồng Lý, TS. Lê Thị Thu Hà, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, TS. Phạm Ngọc Dũng (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

----------------------------------------

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Học viên: Vũ Hải Toàn

NHDKH: TS. Lê Thị Thu Hiền

Nội dung chính: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy các giá trị của di tích thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi


Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng