Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Minh Thành và Hồ Ngọc Thiên, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hoá

29 Tháng Tám 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều 27/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khoá 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hoá.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Uỷ viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:
Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Uỷ viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
Uỷ viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh
Đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Vòng, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.
Học viên: Lê Minh Thành
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Tuấn


Học viên Lê Minh Thành trình bày luận văn tại Hội đồng khoa học

Tóm tắt nội dung: Đình làng là một trong những loại hình di tích lịch sử văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của dân tộc Khi nói đến văn hóa làng và các vùng nông thôn Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh “cây đa, giếng nước, sân đình” đã làm nên biểu tượng làng quê hằn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình đo thị hóa, những làng mạc ven đô dần khoác lên mình dáng dấp thành phố gây ảnh hưởng không ít đến không gian kiến trúc của di tích lịch sử văn hóa nói chung và đình làng nói riêng. Di tích LSVH đình Vòng, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo lưu giữ nhiều giá trị truyền thống. Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài: “Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Vòng – phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” nhằm đi sâu nghiên cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Vòng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý di tích LSVH đình Vòng, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

       Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Đình Tuấn
Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
Phản biện 2: TS. Đỗ Quang Minh
Uỷ viên: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
Uỷ viên, thư ký: Uỷ viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch.
Học viên: Hồ Ngọc Thiên
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đăng Phượng


PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh (Phản biện 1) nhận xét, góp ý luận văn
của học viên
Hồ Ngọc Thiên

Tóm tắt nội dung: Mỗi vùng quê trên đất nước Việt Nam đều có các di tích lịch sử văn hóa với quy mô và tính chất khác nhau, ở đó nuôi dưỡng và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu của các địa phương trong đó có các lễ hội truyền thống. Lễ hội Chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là một lễ hội như vậy. Chợ đình Bích La là lễ hội độc đáo, một phiên chợ quê hiếm có chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày mùng 3 tết Nguyên Đán tại đình Bích La xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong. Đây là lễ hội nông nghiệp mang ý nghĩa tâm linh; một nét văn hóa dân gian tốt đẹp mang tính cộng đồng cao. Hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế du lịch của đất nước loại hình du lịch văn hóa trở thành một yêu cầu tất yếu trong đó có lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, trước thực tế phát triển của lễ hội hiện nay, trong bối cảnh hoạt động du lịch của  địa phương ngày càng phát triển, tác giả chọn đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch” trên cơ sở khái quát những vấn đề mang tính xây dựng và pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội gắn với phát triển du lịch nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Chợ đình Bích La gắn với phát triển du lịch, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của lễ hội Chợ đình Bích La gắn với phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn huyện Triệu Phong trong thời gian tới.

       Xếp loại: Xuất sắc


Học viên Lê Minh Thành và Hồ Ngọc Thiên
chụp ảnh l
ưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm