Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Nguyễn Ngọc Quang và Đào Văn Vinh, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

24 Tháng Mười 2018

                                                                                            BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, Chiều 18/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức

Phản biện 2: GS.TS. Lê Hông Lý

Ủy viên: TS. Trịnh Thị Minh Đức

Ủy viên, thư ký: TS. Dương Thị Thu Hà

Đề tài: Văn hóa biển với sự phát triên du lịch ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Học viên: Đào Văn Vinh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Thị Vân Chi


TS. Dương Thị Thu Hà - Uỷ viên, thư ký Hội đồng khoa học
 đọc nghị quyết và biên bản kiểm phiếu

Tóm tắt nội dung: Việt Nam là một quốc gia được thế giới biết đến với sự phong phú và đa dạng về văn hóa, trong đó không thể không nhắc đến văn hóa biển của người dân Việt Nam. Văn hóa biển ở Việt Nam rất phong phú và đa dựng thể hiện trên nhiều loại hình khác nhau như: Lễ hội, tập quán, tín ngưỡng, truyền thống chống giặc ngoại xâm… Tuy nhiên những năm gần đây công cuộc hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế thì những vẫn đề về văn hóa nói chung và văn hóa biển nói riêng ngày càng được quan tâm đặc biệt không chỉ  về văn hóa, kinh tế mà còn là sự khẳng định về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Cát Hải là một huyện đảo của thành phố Hải Phòng gồm 2 thị trấn: Cát Bà (trung tâm huyện), Cát Hải và 10 xã, trong đó quần đảo Cát Bà là quâng thể gồm 367 đảo. Với mong muốn tìm hiểu giá trị của văn hóa biển ở huyện đảo Cát Hải với phát tiển du lịch của Hải Phòng, tác giải chọn đề tài: “Văn hóa biển với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng” nhằm phân tích thực trạng đánh giá sự phát triển du lịch dựa trên văn hóa biển, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đưa du lịch huyện đảo phát triển bền vững mà vẫn giữ gìn, bảo tồn được nét đẹp của văn hóa biển.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

Phản biện 2: GS.TS. Lê Hồng Lý

Ủy viên: PGS. TS. Trịnh Thị Minh Đức

Ủy viên, thư ký: PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức

Đề tài: Hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Học viên: Nguyễn Ngọc Quang

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trịnh Hoài Thu

 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức - Uỷ viên, thư ký Hội đồng khoa học
 đọc nghị quyết và biên bản kiểm phiếu

Tóm tắt nội dung: Hầu đồng là nghi thức giao tiếp giữa con người với thần linh thông qua các ông/bà Đồng. Hầu đồng hội tụ rất nhiều thành tố nghệ thuật như âm nhạc, văn học, mỹ thuật, múa và diễn trình của buổi hầu đồng với đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mà ở đó mọi người có thể đến gần với nhau hơn, bất kể thân phận, địa vị xã hội. Để góp phần làm rõ hơn về những giá trị văn hóa của một nghi thức cổ truyền trong tín ngưỡng thờ Mẫu của dân tộc, giúp các cơ quan quản lý văn hóa cũng như người dân hiểu đúng về bản chất của nghi thức hầu đồng, tác giả chọn đề tài: Hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng”.  Đề tài tập trung nghiên cứu những giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng ở phủ Thượng Đoạn, nhằm đề xuất những giải pháp quản lý có hiệu quả những giá trị văn hóa này trong cộng đồng.

Xếp loại: Giỏi


Hai học viên Nguyễn Ngọc Quang và Đào Văn Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học