Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Doãn Hoàng Quân, k6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

06 Tháng Mười Một 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, Chiều 26/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 6 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS. TS. Trịnh Thị Minh Đức

Phản biện 2: TS. Đào Hải Triều

Ủy viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Cần

Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh

Đề tài: Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Học viên: Doãn Hoàng Quân

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng


Học viên Doãn Hoàng Quân, k6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa
trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học

Tóm tắt nội dung: Công tác thông tin, cổ động (TTCĐ) có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, đòi hỏi những cán bộ quản lý về hoạt động này phải có cách làm mới cả về quy mô và nghệ thuật tuyên truyền. Thực tế, công tác TTCĐ trên địa bàn Ngô Quyền ngày càng được quan tâm, đầu tư và nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động tuyên truyền, cổ động cả về quy mô lẫn hình thức hoạt động. Tuy nhiên, với việc bùng nổ thông tin như hiện nay thì rõ ràng công tác TTCĐ tại Quận cần đổi mới căn bản và toàn diện mới hy vọng đáp ứng được tình hình mới, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với mong muốn tìm hiểu sự đa dạng trong cách thức tuyên truyền, cổ động từ trước đến nay trên địa bàn quận Ngô Quyền, cũng như những yếu tố tác động đến hoạt động này, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” nhằm đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả , nâng cao chất lượng công tác TTCĐ trên địa bàn trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên Doãn Hoàng Quân, K6 - Chuyên ngành
Quản lý Văn hóa chụp ảnh l
ưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm