Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

11 Tháng Giêng 2019

BBT

            Thực hiện kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và kế hoạch số 346-KH/ĐU ngày 07/01/2019 của Đảng ủy Nhà trường, ngày 10 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã trang trọng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

            Tới dự hội nghị, về phía khách mời có báo cáo viên - PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Uỷ viên Thường vụ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Về phía Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị được nghe PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Uỷ viên Thường vụ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Uỷ viên Thường vụ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trình bày các nội dung quan trọng của nghị quyết TW 8 - Khóa XII

          Cụ thể, hội nghị lần này đã thống nhất ban hành: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

          Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

          Cũng trong chương trình Hội nghị, PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã triển khai một số công tác trọng tâm của Đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật TW; đồng thời nêu tóm tắt những nội dung cơ bản và kết luận Hội nghị. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở các chi bộ trong Nhà trường nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nhà trường được giao. 

 PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai

công tác Đảng tới các đảng viên trong Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

          Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc quy chế học tập, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết. Đây là cơ sở tốt làm sâu sắc thêm nhận thức của mỗi đảng viên về các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giúp mỗi cá nhân vận dụng làm tốt công việc và cương vị công tác của mình nhằm góp phần đưa nghị quyết vào thực tế một cách có hiệu quả, thiết thực.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm