Sự kiện

ĐOÀN THANH NIÊN NUAE HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

14 Tháng Mười Một 2019

Ngày 7 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường phòng Hòa nhạc, Đoàn Thanh niên  và Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trungg ương đã tổ chức hoạt động “Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019” tới đông đảo các Đoàn viên thanh niên. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Triều Dương – Bí thư Đoàn Thanh niên NUAE đã chia sẻ với các Đoàn viên một số nội dung rất bổ ích về ngày Pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của công dân.

Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là ngày diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Trong những năm qua, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn quan tâm đến việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật tới đông đảo sinh viên. Pháp luật đại cương là môn học chính thức trong chương trình giáo dục đại học của Trường. Chương trình lần này của Đoàn trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhằm khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên ý thức ý thức được về vai trò của mình trong việc chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy công tác tuyên truyền đến rộng rãi những người xung quanh về việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.