Tuyển sinh đại học

Hướng dẫn thí sinh về việc tổ chức thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy 2010

03 Tháng Bảy 2010

 

TR­ƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:             / HD - ĐHSPNTTW                                     Hà Nội, ngày  25  tháng  6 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY 2010

 

A/THI SƠ TUYỂN

 

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung thi

Hình thức thi

Quy định - Quy cách

Thời gian làm bài

ĐHSP Âm nhạc

  Môn thi: Thanh nhạc - Nhạc cụ

- Thanh nhạc: Hát một bài tự chọn.

- Nhạc cụ: Trình bày một bài đàn tự chọn.

Biểu diễn

- Thí sinh dự thi được tổ chức theo thứ tự danh sách phòng thi và phải có mặt tại điểm thi đúng giờ quy định để nghe phổ biến của điểm thi.

- Thí sinh phải mang theo nhạc cụ để sử dụng.

Thể hiện tối đa 5 phút.

ĐHSP Mỹ thuật

  Môn thi: Hình họa

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khuôn khổ: 30 cm x 40cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

    + Bảng vẽ khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy

240 phút

 

B/ THI CHÍNH THỨC

I. HỆ ĐẠI HỌC:

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung thi

Hình thức thi

Quy định - Quy cách

Thời gian làm bài

ĐHSP Âm nhạc

 

  Môn 1: Văn học (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

  Môn 2: Kiến thức âm nhạc tổng hợp, gồm:

  - Lý thuyết âm nhạc:

+ Nội dung thi:  Những vấn đề của lý thuyết âm nhạc

cơ bản.

  - Xư­ớng âm:

+ Nội dung thi: Các bài xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá.

 

Vấn đáp

- Thí sinh dự thi được tổ chức theo thứ tự danh sách phòng thi và phải có mặt tại điểm thi đúng giờ quy định để nghe phổ biến của điểm thi.

 

 

 

 

+ Chuẩn bị bài: 15 phút.

+ Thể hiện tối đa 10 phút.

 

  Môn 3: Thanh nhạc - Nhạc cụ  gồm:

   - Thanh nhạc: Hát 1 đến 2 bài tự chọn ở hai dạng tính chất,

 phong cách khác nhau (một bài trữ tình, một bài vui hoạt...)

   - Nhạc cụ: Trình bày từ 1 đến 2 bài đàn tự chọn.

Biểu diễn

 

 

 

 

 - Thí sinh dự thi được tổ chức theo thứ tự danh sách phòng thi và phải có mặt tại điểm thi đúng giờ quy định để nghe phổ biến của điểm thi.

- Thí sinh phải mang theo nhạc cụ để sử dụng.

+ Chuẩn bị bài: 15 phút.

+ Thể hiện tối đa 10 phút.

ĐHSP Mỹ thuật

 

  Môn 1: Văn học (Khối C)

 

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

  Môn 2: Hình họa

 - Vẽ Tượng bán thân.

 - Chất liệu: chì .

 - Khuôn khổ: 60 cm x 80 cm.

 

Thực hành

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

   + Bảng vẽ khuôn khổ 60 cm x 80 cm, bút chì, tẩy, băng dính, hồ, ghim....

360 phút

 

  Môn 3: Bố cục

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khuôn khổ: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

   + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

360 phút

 ĐH Quản lý văn hóa

 

  Môn 1: Văn học (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

  Môn 2: Lịch sử (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

  Môn 3: Năng khiếu

  - Hùng biện (Dành cho cả 2 ngành R1 và R2)

 - Nội dung thi: Thuyết trình một vấn đề hiểu biết về xã hội theo quy định của đề thi (R2 thi trước).

 

 

+ Chuẩn bị:

10 phút.

+ Thuyết trình: 5 phút.

 

Dành riêng cho ngành R1:

- Biểu diễn Nghệ thuật (1 trong 4 hình thức):

+ Múa: Biểu diễn một tiểu phẩm hay một tác phẩm múa dân gian hoặc hiện đại.

+ Hát: Biểu diễn một ca khúc mới hoặc dân ca Việt Nam

+ Nhạc cụ: Biểu diễn một tác phẩm âm nhạc bằng nhạc cụ mà thí sinh tự chọn.

+ Tiểu phẩm sân khấu: Biểu diễn một tiểu phẩm (Kịch nói, Kịch câm, Tuồng, Chèo... với nội dung tự chọn).

 

 

Biểu diễn

 

 

 

 

 

   5 phút

 

Dành riêng cho ngành R2:

Môn: Hình họa

- Vẽ tĩnh vật

- Chất liệu: chì.

- Khuôn khổ: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

     + Bảng vẽ, bút chì, băng dính, gim...

 

   90 phút

ĐH Thiết kế thời trang

 

Môn 1:Văn học (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

- Vẽ tượng bán thân.

- Chất liệu: chì.

- Khuôn khổ: 60 cm x 80 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

    + Bảng vẽ, bút chì, tẩy, que đo, giây dọi, băng dính, ghim...

240 phút

Môn 3: Trang trí

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khuôn khổ: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:   

     + Bảng vẽ, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

240 phút

ĐH Thiết kế Đồ hoạ

 

Môn 1: Văn học (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

- Vẽ tượng bán thân

- Chất liệu: chì

- Khuôn khổ: 60 cm x 80 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

   + Bảng vẽ, bút chì, tẩy, que đo, giây dọi, băng dính, ghim...

 

240 phút

 

Môn 3: Trang trí

- Vẽ trang trí theo đề thi

- Chất liệu: Bột màu

- Khuôn khổ: 30 cm x 40 cm

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

   + Bảng vẽ, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

240 phút

ĐH

Hội hoạ

 

Môn 1: Văn học (Khối C)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

- Vẽ toàn thân nam (cởi trần, mặc quần đùi).

- Chất liệu: chì hoặc than.

- Khuôn khổ: 60 cm x 80 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  

  + Bảng vẽ khuôn khổ 60 cm x 80 cm; bút chì hoặc than...

 

360 phút

 

Môn 3: Bố cục

- Vẽ tranh theo đề tài

- Chất liệu: Bột màu

- Khuôn khổ: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

   + Bảng vẽ khuôn khổ 30 cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính, ghim...

 

360 phút

 

II. HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Đào tạo tại trường: 200 chỉ tiêu CĐSP Âm nhạc và CĐSP Mỹ thuật (dự kiến).

Xét tuyển từ kết quả thi đại học cho các thí sinh không trúng tuyển kỳ thi đại học Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Nhận hồ sơ xét tuyển từ 25/8/2010 đến 10/9/2010.

Nơi nhận:

- Vụ Đại học & Sau đại học;

- HĐTS;

- Các đơn vị;

- Lư­u VT,ĐT.

 

CHỦ TỊCH HĐTS

Hiệu trưởng

 

 

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa