Tin tức

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương triển khai công tác xây dựng Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án MOTIVE

24 Tháng Năm 2020

Trong hai ngày 23, 24/5/2020, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một trong 9 trường Đại học ở Việt Nam, đã triển khai các hoạt động giới thiệu mục tiêu và lợi ích của dự án cũng như hướng dẫn sinh viên khai báo tài khoản và cung cấp thông tin cấp trên hệ thống cổng thông tin trực tuyến của dự án. Hoạt động này đã được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các sinh viên, đánh giá cao ý nghĩa của dự án.

Thành viên dự án MOTIVE hướng dẫn sinh viên nhập dữ liệu hồ sơ và trả lời bảng khảo sát

MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment) là Dự án “Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia nhằm chuyển giao năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam từ các tổ chức phát triển và các trường Đại học ở châu Âu. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án MOTIVE là tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.