Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Đào Thị Liễu (K9) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

04 Tháng Chín 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 03/9/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 1, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phản biện 2, TS. Đỗ Lan Phương - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Chính sách văn hóa đối với nghệ nhân quan họ ở tỉnh Bắc Ninh

          Học viên: Đào Thị Liễu

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Quan họ là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có lối chơi và lời ca rất độc đáo. Mặc dù tỉnh Bắc Ninh đã có chính sách ưu đãi dành cho nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, tuy nhiên việc triển khai còn nhiều bất cập, chưa theo kịp những yêu cầu của đời sống xã hội. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện chính sách đối với nghệ nhân Quan họ, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách đối với nghệ nhân Quan họ ở tỉnh Bắc Ninh.

          Xếp loại: Xuất sắc     

Học viên Đào Thị Liễu chụp ảnh cùng Hội đồng khoa học