Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Đặng Thị Hoa Phượng (K4) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

13 Tháng Mười Một 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 11/11/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 4 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Văn Cường - Phản biện 1, PGS.TS. Trang Thanh Hiền - Phản biện 2, TS. Đào Thị Thúy Anh - Ủy viên, PGS.TS. Quách Thị Ngọc An - Thư ký.

          Đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào các chủ đề trong môn Mĩ thuật tại Trường Tiểu học Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

          Học viên: Đặng Thị Hoa Phượng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

Tóm tắt nội dung: Môn Mĩ thuật là môn học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục phát triển toàn diện học sinh. Giáo dục Mĩ thuật đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ khuyến khích sự sáng tạo của trẻ mà còn giúp trẻ phát triển nhân cách và năng lực xã hội. Phương pháp dạy học Mĩ thuật theo nhóm tuy có rất nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn khá nhiều điểm giáo viên còn lúng túng, không biết thực hiện như thế nào cho đúng tinh thần đổi mới, cho đạt hiệu quả. Tác giả đưa ra một số giải pháp trong đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào các chủ đề trong môn Mĩ thuật tại Trường Tiểu học Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng” nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt hơn vai trò của mình khi giảng dạy bộ môn Mĩ thuật ở tiểu học theo phương pháp mới.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Đặng Thị Hoa Phượng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học