Dự án Motive

Giới thiệu về Dự án MOTIVE

24 Tháng Ba 2020

Theo dấu về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng lại đang là nhu cầu cần thiết của các trường Đại học cũng như của toàn hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam để nhằm điều chỉnh và nâng cao chất lượng đạo tạo gắn liền với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Với mục tiêu có thể xây dựng một Trung tâm Quốc gia về giám sát tình trạng tham gia thị trường lao động của người tốt nghiệp ở Việt Nam, dự án MOTIVE đã được triển khai.

MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment) là Dự án “Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia nhằm chuyển giao năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam từ các tổ chức phát triển và các trường Đại học ở châu Âu.

Dự án MOTIVE ra đời với những mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phát triển năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người tốt nghiệp để từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;

+ Nâng cao sự hợp tác trong công tác theo dõi người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bậc đại học ở Việt Nam;

+ Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường Đại học với nhu câu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động.

Kết quả từ Trung tâm Quốc gia được xây dựng bởi Dự án MOTIVE này sẽ giúp cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các trường đại học cũng như việc đưa ra những chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp cho các cơ sở đào tạo và toàn bộ hệ thống giáo dục bậc đại học ở Việt Nam. 

Dữ liệu từ các trường đại học sẽ phát triển tiếp tục trên nền tảng Dự án VOYAGE (Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018, http://voyage.hanu.vn).

Hiện giờ, tham gia dự án có 9 trường Đại học ở Việt Nam, bao gồm:

1. Trường Đại học Hà Nội (HANU)

2. Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT)

3. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE)

4. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)

5. Đại học Thái Nguyên (TNU)

6. Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HTC)

7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

8. Đại học Nội vụ (HUHA).

9. Trường Đại học Hạ long (UHL)

Ngoài ra, Dự án còn nhận được sự cam kết đồng hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội.

Hiện nay, trường Đại học Hà Nội đang giữ vai trò là đơn vị điều phối quốc gia của dự án ở Việt Nam và quản lý hệ thống http://voyage.hanu.vn. Website của dự án: https://motive-euproject.net/

Để biết thêm thông tin về dự án MOTIVE và VOYAGE, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách dự án của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
- Lê Mạnh Hùng - DĐ: 0905188881 hoặc email:  lmhung@spnttw.edu.vn
- Đỗ Việt Hùng: 0913047105 hoặc email:  doviethung@spnttw.edu.vn