Tin tức

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của NCS Đặng Thị Lan

30 Tháng Mười Một 2018

BBT

            Thực hiện Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ, ngày 28/11/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Thị Lan, đề tài “Dạy học hát Chèo và Quan họ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Điều hành Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh (Phản biện 1); GS.TS. Đặng Thành Hưng (Phản biện 2); PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Ủy viên); PGS.TS. Hà Thị Hoa (Ủy viên), PGS.TS. Trần Trí Trác (Ủy viên), PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Ủy viên, Thư ký).

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng khoa học

 đọc kết luận thông qua luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thị Lan

 

Đặng Thị Lan là NCS khóa I - khóa đầu tiên đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài “Dạy học hát Chèo và Quan họ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, được thực hiện từ năm 2016 và được tiến hành nghiệm thu cơ sở lần này thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc của NCS cũng như sự nhiệt tình, tinh thần khoa học của người hướng dẫn khoa học. Sau khi buổi nghiệm thu cơ sở, đề tài sẽ được NCS tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện để chuẩn bị cho việc bảo vệ ở cấp cao hơn.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Với việc được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ mở các mã ngành mới như Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật, Quản lý văn hóa ở nhiều trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ đã ngày một khẳng định được vị thế của một cơ sở giáo dục hàng đầu, là địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm