Tin tức – Sự kiện

Sinh viên sư phạm ra trường sẽ không phải đi xin việc
26 Tháng Hai 2019

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề xuất, để đảm bảo chất lượng, ngành sư phạm cần phải được thi tuyển như lực lượng vũ trang.

Đổi mới quản trị đại học: Hướng tới mô hình định hướng doanh nghiệp
25 Tháng Hai 2019

Tự chủ là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được thông qua đã giúp hoàn chỉnh khung pháp lý cho việc đổi mới công tác quản trị các cơ sở giáo dục đại học.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm