Tra cứu văn bản

Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018-2020

Số/ký hiệu: 1661/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 17/08/2018
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm:

Hướng dẫn số 203-HD/ĐU ĐHSPNTTW về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng
Số 203 - HD/ĐUĐHSPNTTW 02/07/2018 Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018
Cv số: 2175/BGDĐT-TCCB 28/05/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW , ngày 18 tháng 05 năm 2018 V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018
Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW 18/05/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định