Thông báo

Quyết định 604/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2014 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

08 Tháng Bảy 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

Quyết định 604/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2014  ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

Thông báo cũ hơn: