Nội san

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỔ ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

22 Tháng Chín 2022

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỔ ĐỘNG

TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM HÀ NỘI,

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Nguyễn Thị Khánh Lê

Học viên k 11- Quản lý văn hóa

 

Công tác quản lý có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội. Những năm qua, công tác quản lý giúp các hoạt động Thông tin cổ động (TTCĐ) tại Trung tâm đáp ứng cơ bản những yêu cầu thông tin cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các lĩnh vực như ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư…

Hoạt động TTCĐ là một trong những phương tiện giáo dục của Đảng, là một yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Hoạt động TTCĐ đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động TTCĐ nhằm định hướng tư tưởng quần chúng nhân dân phù hợp với từng giai đoạn cách mạng cụ thể, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc; phát huy năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; huy động nguồn lực rộng rãi giải quyết những vấn đề quan trọng cấp thiết trong công cuộc xây dựng Tổ quốc, xây dựng xã hội lành mạnh, tiến bộ; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Quản lý hoạt động TTCĐ là một nội dung hết sức quan trọng đảm bảo cho hoạt động TTCĐ đúng hướng, phát huy cao nhất hiệu quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mục đích yêu cầu được đề ra cho từng đợt tuyên truyền. Vì vậy, nội dung quản lý phải phù hợp với đặc điểm của TTCĐ, vừa đảm bảo tư tưởng chỉ đạo, vừa nêu bật nội dung tuyên truyền. Hoạt động TTCĐ được thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, gây ấn tượng sâu sắc, tác động lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân theo từng cấp độ khác nhau trong hệ thống chính quyền, tùy thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành nghề khác nhau, mỗi cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội.

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội là cơ quan trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội trực tiếp thực hiện các hoạt động thông tin cổ động trên địa bàn thành phố. Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 1259/QĐ-VHTT&DL, ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Trung tâm đã xây dựng bộ máy gồm Ban Giám đốc và 5 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính Tổ chức, phòng Cổ động Triển lãm, phòng Tuyên truyền cơ sở, phòng Biên tập và phòng Dịch vụ.

 Trong nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội vẫn đang phát huy được hiệu quả quản lý các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố. Giữ vững lập trường thái độ chính trị; hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện cơ sở vật chất eo hẹp; thực hiện an toàn, chủ động góp phần tích cực vào thành công chung. Nhìn chung, công tác thông tin tuyên truyền cổ động được triển khai có hiệu quả, đáp ứng kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, giáo dục, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo về nội dung cũng như chất lượng thực hiện. Ngoài các ngày lễ, sự kiện định kỳ hàng năm như tuyên truyền Mừng Đảng – mừng Xuân, 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9, 7/5, 19/5, 27/7, 22/12… Trung tâm còn  thực hiện các hoạt động TTCĐ phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm với quy mô toàn quốc và quốc tế như: Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (2020), phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc (2020), bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp (2021), 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (2017), Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác (2020), Hội nghị thượng đỉnh APEC (2017), Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (2019), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (2022)…

Hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan

Xác định rõ vai trò của công tác tuyên truyền cổ động trực quan là mũi nhọn tạo hiệu quả nhanh phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua Trung tâm Thông tin Triển lãm đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan và triển lãm. Các hoạt động luôn đảm bảo về nội dung chính trị, hình thức mỹ thuật, đúng tiến độ, bám sát yêu cầu, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, tạo được không khí tưng bừng, phấn khởi của những sự kiện, ngày hội, ngày lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và làm đẹp mỹ quan đô thị. Các kế hoạch được xây dựng và triển khai từ rất sớm, cụ thể chi tiết từ nội dung đến hình thức thể hiện, đảm bảo thống nhất trong toàn thành phố. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định cũng là một trong những biện pháp được Thành phố sử dụng để nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Để có thêm được các nguồn đầu tư, Trung tâm đã tăng cường vận động các doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo trang trí làm đẹp Thành phố, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị theo hình thức xã hội hóa. Tổng số giá treo banner do Trung tâm Thông tin Triển lãm quản lý là 25.606 chiếc. Trong đó ngân sách là 7.140 chiếc - chiếm 27,9% và xã hội hóa là 17.816 chiếc - chiếm 72,1% (Nguồn Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội).

          Các hoạt động triển lãm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm được thực hiện một cách sáng tạo, có tính xuyên suốt. Hoạt động triển lãm luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, kết hợp với các hoạt động bổ trợ phong phú, đa dạng, cách tổ chức bài bản, hợp lý, ấn tượng đảm bảo diễn ra đúng kế hoạch, góp phần tạo dựng không khí tưng bừng phấn khởi của các ngày hội lớn diễn ra trên địa bàn, thu hút đông đảo công chúng cũng như sự quan tâm của dư luận và báo chí. Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện tốt một số hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác như: Tổ chức quay phim và làm tư liệu phục vụ các hoạt động của Ngành Văn hóa Thể thao, các sự kiện của thành phố và Sở VHTT Hà Nội phục vụ hội nghị tổng kết năm và đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Sản xuất và phát hành phim “1010 năm Thăng Long – Hà Nội” phục vụ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (2020). Biên soạn tài liệu, sách ảnh phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc; triển lãm ảnh về Hà Nội... Phối hợp, tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị…

Hoạt động tuyên truyền cơ sở

Trung tâm Thông tin Triển lãm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động TTCĐ cho các đơn vị cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền lưu động (TTLĐ), hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị chuẩn bị cho các đêm lưu động, liên hoan tuyên truyền. Điều chỉnh thể lệ phù hợp với điều kiện thực tế các đội TTLĐ ở cơ sở trong tình hình mới, bám sát các văn bản hướng dẫn mới, các quy định mới của các ngành cấp trên. Được sự quan tâm, phối hợp của Quận ủy, Huyện ủy, UBND, ngành Văn hóa các quận, huyện, các đơn vị đã tuyên truyền và vận động được đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo các điểm sinh hoạt thường xuyên cho người dân. Hoạt động TTLĐ trên địa bàn Thành phố ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần vào công tác tuyên truyền chung của thành phố Hà Nội.

Trung tâm định kỳ chuyển cơ sở đầy đủ các mẫu tranh cổ động, mẫu banner, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động triển lãm, nội dung khẩu hiệu phục vụ các kỳ cuộc, sự kiện trong năm. Hàng năm, Trung tâm cũng tổ chức các Hội nghị tập huấn triển khai công tác trang trí, tuyên truyền cổ động, triển lãm và các nội dung tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội tới cán bộ tuyên truyền cơ sở. Trung tâm Thông tin Triển lãm cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác trang trí tuyên truyền tại 30 quận, huyện, thị xã có sự tham gia của lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội.

Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với 30 quận, huyện, thị xã, công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ sở được tăng cường nên các hoạt động TTCĐ được thực hiện đồng bộ từ hành phố đến cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu.

Nhìn chung, công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội giúp cho các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố được thực hiện một cách chỉn chu, hợp lý từ việc xây dựng kế hoạch, thông qua phê duyệt đến thực hiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nội dung cũng như đảm bảo thời gian tuyên truyền. Góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tới đông đảo người dân, thúc đẩy nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất nước; giúp quảng bá, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội tươi đẹp, văn minh, hiện đại tới các tỉnh thành trong nước và bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động TTCĐ tại Trung tâm còn chưa thực sự hoạt động tốt, bộc lộ nhiều hạn chế về các hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cũng như hạn chế về nguồn nhân lực. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế đó, đòi hỏi công tác quản lý cần phải được chú trọng hơn, quan tâm hơn từ nhiều phương diện giúp các hoạt động TTCĐ phát huy được hiệu quả, phù hợp với sự phát triển về khoa học – kỹ thuật, kinh tế - xã hội hiện nay.

Để đáp ứng với những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với các hoạt động TTCĐ tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, các cấp chính quyền cần có cái nhìn tổng thể, lâu dài và đầu tư thường xuyên hơn về cơ sở vật chất – kỹ thuật và kinh phí cho các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố. Hướng tới xây dựng Thủ đô là đơn vị dẫn đầu cả nước về hoạt động TTCĐ các nhiệm vụ chính trị - xã hội một cách hợp lý, khoa học với nhiều hình thức, loại hình TTCĐ khác nhau, phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả tuyên truyền cao, có tác dụng thiết thực, xứng đáng với tầm vóc của một trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hoàng Quốc Bảo (2013), Thông tin cổ động, Nxb Chính trị - Hành chính
  2. Cục Văn hóa cơ sở (2013), Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa cơ sở, lưu hành nội bộ
  3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội (2013), Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội.
  4. Hà Văn Tăng (2004), Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin cơ sở, Cục Văn hóa - Thông tin Cơ sở.
  5. Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (2020), Báo cáo tổng kết Công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan và triển lãm năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.