Tin tức – Sự kiện

Duyệt thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024-2025

07 Tháng Sáu 2023

NUAE- Sáng ngày 06/6, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành duyệt thuyết minh 02 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024-2025. PGS.TS.NGƯT. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Hội đồng Duyệt thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024-2025

Đề tài “Đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên sư phạm nghệ thuật theo hướng phát triển năng lực người học” do ThS. Nguyễn Thị Ân chủ nhiệm với mục tiêu đánh giá thực trạng và qua đó đề xuất những biện pháp tăng cường đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh chuyên ngành theo hướng phát triển năng lực người học giúp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở các trường đại học khối ngành sư phạm nghệ thuật một cách hiệu quả.