Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Lê Xuân Thắng (K8) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

20 Tháng Năm 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 15/5/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 8 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Ddinh Hồng Hải - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

          Học viên: Lê Xuân Thắng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trọng Phượng

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã khảo sát, và đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn trong giai đoạn tới.

          Xếp loại: Giỏi

 

Học viên Lê Xuân Thắng trình bày luận văn trước Hội đồng