Thông báo

Thông báo sinh viên nhập học năm 2011

19 Tháng Tám 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­ỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

____________

Số:  603   /TB-ĐHSPNTTW-ĐT                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

Hà Nội, ngày 19  tháng 8 năm  2011

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên nhập học năm 2011

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo các thí sinh trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2011 của Trường đến làm thủ tục nhập học như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 5 tháng 9 năm 2011

2. Địa điểm: Phòng Hoà nhạc - Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW

3. Hồ sơ nhập học bao gồm:

3.1. Học bạ THPT hoặc tương đương (01 bản photo)

3.2. Giấy khai sinh (01 bản photo)

3.3. Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2011

3.4. Bằng THPT, THBT, THCN (1 bản photo)

3.5. Giấy ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên, 1 bản photo)

3.6. Giấy báo trúng tuyển (bản chính)

3.7. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

3.8. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (lý lịch…)

3.9. Bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (bản chính)

3.10. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự quận huyện cấp

3.11.  Ảnh cá nhân cỡ 3x4: 4 chiếc

3.12. Chứng minh thư nhân dân (3 bản photo)

* Sinh viên mang theo văn bản chính ở các mục 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.12 để đối chiếu.

4. Các khoản kinh phí: (Nộp theo quy định trong Giấy báo nhập học)

Ghi chú:

- Sinh viên ngành Âm nhạc phải có đàn Organ hoặc ghi ta để học môn nhạc cụ.

- Sinh viên đăng ký ở ký túc xá phải có Đơn xin đăng ký kèm theo, nhà trường sẽ tiến hành xét duyệt theo chế độ ưu tiên của sinh viên (Khu vực, đối tượng…)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

(Km9  đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;  ĐT: 04 3854 7301)   

Nơi nhận:  

- Hiệu trưởng;(B/c)    

- Website;

- Lưu: VT, ĐT,{03}.

                                                       

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TSKH Phạm Lê Hòa

 

 

                                                                                       

Thông báo cũ hơn: