Thông báo

Thứ Sáu10/05/13

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014

Thứ Năm09/05/13

Kê khai thông tin đơn vị cho Ban biên tập Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Thứ Hai06/05/13

Thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 07 tháng 5 năm 2013 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Năm02/05/13

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2013 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Thứ Tư01/05/13

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K4 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, K3 ĐH QLVH, Thiết kế thời trang và K41 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

Thứ Tư01/05/13

Lịch thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Thứ Năm25/04/13

Kế hoạch thi học kỳ 2 đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013 (Lần 2)

Thứ Năm25/04/13

Thông báo Lễ kỷ niệm 7 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập trường ĐHSP Nghệ thuật TW và 43 năm sự nghiệp đào tạo giáo viên nghệ thuật

Thứ Ba23/04/13

Thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai15/04/13

Thông báo triển lãm tranh nhân kỷ niệm 7 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký QĐ thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và 43 năm sự nghiệp đào tạo giáo viên nghệ thuật