Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Hoàng Ngọc Khánh, k6 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

12 Tháng Bảy 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 10/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, k6 – chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Toàn

Phản biện 2: TS. Nguyễn Đỗ Hiệp

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Ủy viên, thư ký: PGS. TS. Nguyễn Đăng Nghị

Đề tài: Dạy học ca khúc viết về Thái Bình cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

Học viên: Hoàng Ngọc Khánh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Vinh Hưng


PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Ủy viên, thư ký) HĐKH đọc hồ sơ khoa học
của học viên Hoàng Ngọc Khánh

       Tóm tắt nội dung: Chỉ huy dàn dựng hát tập thể là bộ môn có vai trò, vị trí quan trọng trong việc đào tạo âm nhạc nói chung và hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc nói riêng. Đây là bộ môn mang tính tổng hợp về âm nhạc như: hình thức, thể loại, kỹ năng trong chỉ huy dàn dựng hợp xướng và biểu diễn tác phẩm. Từ kết quả nghiên cứu làm cơ sở lý luận và thực trạng của việc dạy học môn Chỉ huy dàn dựng cho hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, tác giả đề tài mạnh dạn đề xuất một số biện pháp dạy học chỉ huy dàn dựng hát tập thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

       Xếp loại: Giỏi


Học viên Hoàng Ngọc Khánh  trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học